Georganiseerd door

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing

De ‘Mindful Werken nascholing` bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Het is een kennismaking met de waarden – en de toepassing van mindfulness in de dagelijkse praktijk van verloskundigen.

Mindfulness is een manier om je persoonlijk te ontwikkelen. Zowel in relatie tot het eigen handelen als in de relatie met de cliënt. De toepassing van mindfulness leidt tot groei en verdieping van de verloskundige competenties: gezondheidsbevorderaar, communicatie, beroepsuitoefenaar/professionaliteit, coach en counselor en samenwerking.

De training is bedoeld voor verloskundigen die kennis en vaardigheden willen aanleren met:

  • de toepassing van mindfulness voor het persoonlijk functioneren in het omgaan met de (lastige) uitdagingen in het werk en dagelijks leven (zoals bijvoorbeeld werkdruk en stress )
  • de toepassing van mindfulness voor het verdiepen van de kwaliteit van dienstverlening: zowel in het eigen handelen in de relatie met  de cliënt en partners als in het overdragen van mindfulness naar de cliënt/partner in het omgaan met de nieuwe situatie.

In de Nascholing verdiepen we de volgende competenties vanuit het perspectief van mindfulness:

Gezondheidsbevorderaar:

  • Bewustzijn van het belang  en de zorg voor de eigen gezondheid.
  • Begeleiding van de cliënt in proces van bewustwording van haar eigen gezondheid, die van haar kind, gezin en omgeving en stimuleren tot gedragsverandering daar waar gewenst.

Communicatie:

  • Openstaan voor het perspectief van de ander en die van jezelf (w.o cultureel, sociaal en maatschappelijk perspectief) van waaruit communicatie plaats vindt.
  • Belangrijk in contact met cliënt en andere betrokkenen zoals ketenpartners.

Beroepsuitoefenaar /Professionaliteit:

De betekenis van het bieden van kwaliteit van dienstverlening vanuit aandacht voor zelfzorg en met aandacht voor de wensen en behoefte van de cliënt.

Coach en counselor:

Coaching van cliënt met als doel de cliënt aan te spreken op haar eigen veerkracht en zelfmanagement bij het nemen van beslissingen rondom de zwangerschap, geboorte en kraamtijd.

Samenwerking:
Observeren, opmerken en afgestemd handelen op wat de situatie vraagt met als uitgangspunt het versterken van eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en efficiënte en doeltreffende samenwerking in de ketenzorg.