Minisymposium Regionaal Consortium ‘Geboortezorg anno 2019’

ZonMw heeft binnen het programma ‘Zwangerschap en geboorte II’ een tweetal nieuwe subsidiegroepen opengesteld. Onderzoeken die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van integrale geboortezorg, prenatale of neonatale screening kunnen tot half maart worden ingediend. In het kader van deze subsidieoproep wordt dit extra minisymposium georganiseerd.

Geboortezorg anno 2019

Tijdens het minisymposium brengen we in kaart wat er speelt in de regio en waar behoefte aan is als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe kennis en oplossingen gericht op de kwaliteit van de integrale geboortezorg en prenatale en neonatale screening. Marlies Buurman van het CPZ geeft een toelichting op het Nationaal Preventieakkoord en de consequenties voor de geboortezorg. Prof. Dr. Koos van der Velden licht het Actieprogramma Kansrijke Start toe. Welke consequenties hebben deze initiatieven voor de geboortezorg in de regio?

Pitch uw idee

Bent u onderzoeker en heeft u een projectidee dat u wilt voorleggen? Dan is het zeker interessant om aanwezig te zijn. U krijgt de gelegenheid uw idee te pitchen en feedback te vragen aan de aanwezigen.

Aanmelden kan via deze link.