Georganiseerd door

MIO Baringshouding

Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Voor alle vormen van MIO geldt dat het een manier is om zelfreflectie om te buigen naar groepsreflectie.

Tijdens deze MIO bijeenkomst komen collega verloskundigen bij elkaar om op een systematische manier te praten over hun werkervaringen met baringshoudingen. Verloskundigen vergelijken hun handelen met elkaar en geven elkaar tips en trucs. Op deze manier doet u kennis en ervaring op en wordt u zekerder in het begeleiden van verschillende baringshoudingen. Het kan zijn dat ieder voor zich bekijkt in hoeverre zij haar manier van werken wil wijzigen of aanpassen.

Ter ondersteuning, ontvangt u voorafgaand aan u deze bijeenkomst een voorbereidende huiswerkopdracht.