Georganiseerd door

MIO – Hypertensie in de zwangerschap

Tijdens deze MIO bijeenkomst bespreken we  hoe de KNOV richtlijn hypertensie geimplementeerd wordt in de thuispraktijk.

Omschrijving

In 2013 werd de KNOV richtlijn hypertensie gepubliceerd met daarbij o.a. een praktijkkaart en een zakkaart. De richtlijn is bedoeld om de verloskundigen handvatten te geven voor de opsporing en tijdige verwijzing van vrouwen met hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, tijdens de baring en in de kraamperiode. De richtlijn geeft tevens suggesties voor eenduidig beleid wat betreft samenwerking met huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende. Tijdens deze MIO bijeenkomst bespreken we hoe de richtlijn geïmplementeerd wordt in de thuispraktijk.

  • Wat wordt toegepast en wat niet?
  • Hoe zijn de afspraken in de eigen VSV’s?

Het eigen beleid van diagnose en behandeling zal in kaart worden gebracht en worden getoetst.

Leerdoelen

  • kennis hebben van de inhoud van de KNOV richtlijn
  • stilstaan bij het eigen handelen
  • het eigen handelen toetsen aan dat van collega’s en de KNOV richtlijn
  • opgedane kennis gebruiken om het eventuele veranderingen in het eigen beleid te formuleren
  • analyseren wat er nodig is om de verandering in de praktijk door te voeren