Georganiseerd door

MIO training: Anticonceptie spreekuur

Verloskundigen die een anticonceptie spreekuur aanbieden zullen ervaren (hebben) dat cliënten vele doelen kunnen hebben om anticonceptiva te gaan gebruiken. Hoe een anticonceptie spreekuur op te zetten dat voldoet aan de verwachtingen van cliënten is een vraag waar niet altijd eenvoudig te beantwoorden is, gezien de context waarin we leven (denk aan: chronische aandoeningen en genetische profielen die negatief interacteren met diverse vormen van anticonceptie; de eigen bijdrage). Belangrijke vragen kunnen zijn: Hoe kom je achter het doel dat de cliënt heeft met anticonceptie? Hoe cluster je alle informatie zo dat deze aansluit bij het doel en de vraag van de cliënt? Hoe draag je meer bij aan de besluitvorming van de cliënt dan de keuzehulp die op internet te vinden is? Hoe leg je de werking van anticonceptie uit?

DOKh biedt u de praktische training Anticonceptie spreekuur aan. De theorie betreffende anticonceptie neemt u als voorbereiding op de training door. Tijdens de training wordt de theorie van Gezamenlijke besluitvorming interactief met u besproken en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Hoe een anticonceptiespreekuur vorm te geven;
  • Zicht krijgen op relevante actoren op het gebied van anticonceptie;
  • Het agenderen van de keuzemogelijkheden die anticonceptie biedt in relatie tot het doel dat de cliënt heeft met anticonceptie (agenderen);
  • Exploreren van wat er in de cliënt omgaat, gedurende het gehele consult;
  • Stilstaan bij eigen normen en waarden, en de mogelijke invloed daarvan op het besluitvormingsproces.

Vanwege het praktische karakter van de cursus wordt het aantal deelnemers beperkt tot 10.