Georganiseerd door

MIO training: Transitie ouderschap

Verloskundigen begeleiden hun cliënten in een bijzondere fase van hun leven waarin transitie plaatsvindt op het moment dat zij voor het eerst ouder worden of hun gezin wordt uitgebreid. Deze transitie naar ouderschap verloopt voor iedere ouder(paar) anders al naar gelang hun persoonlijke en contextuele situatie. Dit vraagt van de verloskundige de ouder(s) een context te bieden waarin zij kunnen stilstaan bij hun wensen, mogelijkheden, eventuele angsten, verdriet en onmacht ten aanzien van het aanstaande ouderschap. Kortom, in gesprek te gaan over het hartverhaal van de cliënt.

DOKh biedt u de praktische training transitie ouderschap aan. De theorie betreffende het bespreekbaar maken van de transitie naar ouderschap neemt u als voorbereiding op de training door. Tijdens de training wordt deze theorie interactief met u besproken en krijgt u de gelegenheid om vervolgens met u medecursisten uw gespreksvaardigheden te verdiepen; van en met elkaar te leren. Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent(en).

In de MIO gaan we onder andere in op:

 • de existentiële verandering die zich voordoen in het gezin (in wording)
 • in contact met de cliënt waarnemen waar de, al dan niet uitgesproken, behoeften van de ouders over gaan (fysieke voorzieningen/behoeften, veiligheid en zekerheid, sociaal netwerk, erkenning en waardering, zelfverwezenlijking)
 • in het gesprek met de ouder(s):
  • de ouderschapsrol bespreekbaar maken
  • in te schatten of extra professionele begeleiding wenselijk is
  • nagaan waar een eventuele zorgvraag buiten de VIL zijn oorsprong heeft
  • verantwoordelijkheid van de ouder in relatie tot een veilige opvoedomgeving (vanaf de conceptie).

Vanwege het praktische karakter van de cursus wordt het aantal deelnemers beperkt tot 10-15.