Georganiseerd door

MIO training: Van lastige naar leerzame gesprekken

In de verloskunde krijgt u te maken met allerlei verschillende mensen en situaties. Veel gesprekken zullen prettig en redelijk ‘als vanzelf’ verlopen. Andere gesprekken voelen wellicht meer aan als lastig, omdat het onderwerp niet eenvoudig is om bespreekbaar te maken of omdat een cliënt gedrag vertoont waar u niet zo goed raad mee weet. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: u vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en wilt dat aankaarten, u voelt zich genoodzaakt een melding te doen bij Jeugdzorg, de NIPT geeft een aanwijzing voor Trisomie, 21, 13 of 18. Of u vindt een medische aanwijzing voor een probleem dat een cliënt niet heeft zien aankomen, zoals DG of een verhoogde RR; de cliënt wordt patiënt tegen wil en dank. Daarnaast zijn er cliënten die moeilijk gedrag vertonen, zoals claimend gedrag.

Verloskundigen verschillen in wat ze als ‘makkelijke’ en ‘lastige’ gesprekken ervaren. De gemeenschappelijke noemer is, van beide kunt u veel leren en over uzelf en de ander. Als zorgverlener heeft u bovendien de taak zich in te spannen om de interactie met uw cliënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hoe dit voor de cliënt, haar partner en uzelf op een heilzame manier te doen vergt mogelijk meer oefening en achtergrondkennis.

DOKh biedt u de praktische training van lastige naar leerzame gesprekken. De achtergrond informatie betreffende huiselijk geweld, NIPT uitslag, de medische bevindingen en de daarbij behorende inhoudelijke thema’s neemt u, als voorbereiding op de training, door. Tijdens de training wordt de theorie van ‘Lastige interactie’ interactief met u besproken, toegesneden op de behoeften van de deelnemende verloskundigen (u kunt dus ook andere inhoudelijke thema’s aandragen) en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Identificeren van hetgeen als lastig wordt ervaren in een gesprek (probleem) en het komen tot een gespreksdoel (hulpvraag);
  • Exploreren van wat er in de cliënt omgaat, gedurende het gehele consult;
  • Stilstaan bij eigen normen en waarden, en de mogelijke invloed daarvan op het gesprek.

Vanwege het praktische karakter van de cursus is het aantal deelnemers beperkt.