MOET providercourse

Postdoctorale cursus voor alle artsen die belast zijn met de opvang van spoedeisende obstetrische geneeskunde. De cursus is verplicht voor de aios gynaecologie en aangemerkt als aanbevolen cursus voor gynaecologen en anesthesiologen met aandachtsgebied gyn/obst. Ook SEH artsen werkzaam op SEH hebben baat bij een dergelijke cursus.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan maximaal 4 klinisch verloskundigen per cursus, om als auditor de volledige cursus bij te wonen; een tweetal praktische vaardigheidstations te oefenen; het theoretisch examen af te nemen, alsook te assisteren bij het praktisch examen van de artsen.

De VLE (e-learning) is onlosmakelijk verbonden met de 2-daagse face-to-face MOET providercourse. Cursisten dienen voorafgaand aan de MOET-cursus een e-learning module met een taakbelasting van 10 uur te doorlopen, welke wordt afgesloten met een digitale toets.