Georganiseerd door

Pijnbestrijding bij de bevalling

Hoe krijgen we alle handen op dezelfde buik?

De nieuwe richtlijn peripartum Pijnbestrijding is klaar. Nieuw in deze richtlijn is dat de comfortverhogende middelen (voorheen niet-medicamenteuze pijnbestrijding) ook zijn meegenomen in de uitgangsvragen.

Wilt u twitteren over deze bijeenkomst gebruik dan #pijnbestrijdingbijbevalling

Bij de totstandkoming van deze nieuwe richtlijn is ook de stem van de patiënt gehoord. Mede dankzij het zorgbrede beleid van Shared-decision-making. Bij geen enkele populatie in de zorg staat het shared-decision-making zo hoog aangeschreven als bij de zwangeren. Juist daarom is het van groot belang dat zij op tijd en in alle rust voorgelicht worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van pijnbestrijding. En wel op tijd en in alle rust zodat tijdens de rollercoaster van de daadwerkelijke bevalling zij goed geïnformeerd kan meebeslissen over eventuele behandelingen

Vandaag de dag begint 85% van alle zwangeren de zwangerschap in de eerste lijn, en zal 30% daadwerkelijk in de eerste lijn blijven. Door al in de eerste lijn duidelijke voorlichting te geven die zorgbreed wordt gedragen, kunnen heel veel misverstanden, en daardoor teleurstellingen, voorkomen worden.

Op deze interactieve dag gaan we samen bepalen hoe wij de zwangere zo goed mogelijk kunnen informeren over vormen en toepassingsmogelijkheden van pijnbestrijding bij de bevalling. Deze dag mag u daarom niet missen!