Georganiseerd door

Plichten, rechten, klachten, geschil? HELP!

Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van de belangrijkste verplichtingen vanuit de Wkkgz, weet u wat u moet doen als u een calamiteit heeft, weet u wat u moet doen als u een klacht heeft en wanneer een klacht een geschil is.

We bespreken wat er van u als zorgverlener verwacht wordt, als u een calamiteit of een klacht heeft. Welke verplichtingen heeft u naar de inspectie in geval van een calamiteit en welke verplichtingen heeft u naar de klager in geval van een klacht. Met welke termijnen moet u rekening houden en wat is de rol van een klachtenfunctionaris.
Helaas ontaarden sommige klachten in een geschil. Wanneer is er nu sprake van een geschil, welke rol speelt de zorgverzekeraar in dit verhaal en wat kan en mag de Geschilleninstantie.

Tijdens deze training is er voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.