Georganiseerd door

Post-hbo opleiding seksuologie (10 daags)

Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van jou als hulpverlener. Deze opleiding stelt je in staat om seksualiteit op een adequate wijze ter sprake te brengen in jouw werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van jouw cliënten op seksueel gebied. De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening. Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van seksuologie werkt de RINO Groep nauw samen met de NVVS.

In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

Wat leer je?

Na afloop ben je in staat om:

  • jouw eigen houding en visie t.a.v. aspecten van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening te onderkennen en te verwoorden
  • de invloed van cultuur en godsdienst op seksueel gedrag en seksuele beleving te onderkennen en te verwoorden
  • elementaire feiten m.b.t. seksuele ontwikkeling, seksuele anatomie en fysiologie te benoemen
  • aspecten van seksualiteit bespreekbaar te maken bij cliënten/patiënten en collega’s
  • de meest voorkomende problemen en vragen m.b.t. seksualiteit te omschrijven, alsmede de algemene achtergronden/oorzaken
  • hulpverleningsmogelijkheden in Nederland voor mensen met vragen en problemen m.b.t. seksualiteit te benoemen
  • bij enkele van de meest voorkomende seksuele problemen een kleine seksuologische anamnese uit te voeren en deze theoretisch te onderbouwen
  • bij eenvoudige seksuele problematiek een probleemformulering en een plan van handelen op te zetten
  • cliënten met seksuele problematiek, waar nodig, adequaat te verwijzen
  • bij eenvoudige seksuele problematiek (delen van) het plan van handelen zelf uit te voeren

Omvang: 6 donderdagen en 4 vrijdagen van 10.00 tot 16.45 uur

Datums: 17 en 31 januari, 14 februari, 7 en 22 maart, 5 en 18 april, 9 en 24 mei, 7 juni 2019

Klassikaal: 60 uur