Georganiseerd door

Post Partum

Tijdens de zwangerschap is de aanstaande moeder omringd door zorg. Maar na de bevalling vallen veel vrouwen in een gat terwijl het krijgen van een baby als life event wordt aangemerkt en dit veel effect heeft op fysiek, mentaal en relationele gebied. Zo heeft zeker 30% van de vrouwen bekkenbodemproblemen zoals pijn, instabiliteit, problemen met plassen, ontlasten en seksueel contact, Deze klachten hebben een grote invloed op het dagelijks leven van de (nieuwe) moeder zowel thuis als op het werk.
Daarnaast verandert het leven van een ouder ingrijpend door de komst van een (2e, 3e, 4e…) kind. Bij de meeste vrouwen brengt deze nieuwe fase een tijdelijk verlies van evenwicht. Emoties en hormonen verstoren de balans en zeker bij de eerstgeborene geeft de nieuwe verantwoordelijkheid voor de behoeften van de baby vaak onzekerheden en zorgen. Ook de partnerrelatie kan behoorlijk onder druk komen te staan. Een kort lontje en een emotionele rollercoaster kunnen de relatie in deze kwetsbare periode schade toebrengen. Niet alles is te voorkomen maar een goede voorbereiding en realistische verwachtingen kunnen wel helpen om deze uitdagende periode beter te doorstaan. Daarnaast kan vroegtijdige signalering en hulp verergering van psychische, lichamelijke en relationele problematiek helpen voorkomen.

Leerdoelen

  • Kennis verkrijgen van de fysieke veranderingen na de partus
  • Inzicht krijgen in de gezondheidsrisico`s op langer termijn afhankelijk van beloop partus
  • Diagnosticeren van bekkenbodemgerelateerde klachten
  • Inzicht krijgen in levensfaseproblematiek; interactie soma, psyche en relatie
  • (H)erkennen van psychische klachten na de bevalling
  • Opstellen van beleid bij fysieke en/ of mentale klachten
  • Kennis hebben van verwijsmogelijkheden voor nadere behandeling

Opzet

Deze nascholing wordt gegeven in de vorm van een interactieve cursus, waarbij volop de gelegenheid zal bestaan voor het stellen van vragen of het inbrengen van casuïstiek.