Georganiseerd door

Precision Profcheck Acute Verloskunde

Een profcheck voor verloskundigen, de allerbelangrijkste handelingen  worden onderwezen en getoetst in theorie en praktijk.

Onderwerpen

Reanimatie neonaat en volwassene, infuus prikken, stuitbevalling, schouderdystocie, navelstrengprolaps, fluxus, inversio uteri en overdrachten en andere communicatieaspecten.

Doelstellingen

De cursist is in staat te communiceren volgens de (O)SBAR methode uit het CRM.

De cursist is in staat een neonaat te reanimeren (met subdoelen).

De cursist is in staat de MOET uitgangspunten t.a.v. levensbedreiging moeder/kind te benoemen.

De cursist is in staat het behandelplan van een fluxus te benoemen en (waar mogelijk in een skillslab) uit te voeren.

De cursist is in staat de 10 gouden tips om een perifeer infuus onder alle omstandigheden in 1X raak te prikken te benoemen.

De cursist is in staat uitvoering te geven aan de verschillende overdrachten en andere communicatieaspecten.

De cursist is in staat het behandelplan van een inversio uteri te benoemen en (waar mogelijk in het skillslab) uit te voeren.

De cursist is in staat het behandelplan van een schouderdystocie  te benoemen en (waar mogelijk in een skillslab) uit te voeren.

De cursist is in staat het behandelplan van een navelstrengprolaps te benoemen en (waar mogelijk in een skillslab) uit te voeren.

De cursist is in staat het behandelplan van een stuitbevalling te benoemen en (waar mogelijk in een skillslab) uit te voeren.