Georganiseerd door

Presentatietrainingen voor verloskundigen “Beter spreken / ken je eigen stem

Deze 1-daagse presentatietraining is persoonsgericht en op maat. De persoonlijke ontwikkeling van de verloskundige staat centraal. Het doel is het verbeteren en verfijnen van het spreken in het openbaar. Dat kan zowel het spreken in relatie tot cliënten zijn, als het spreken in vergaderingen of beroepshalve presentaties moeten houden. Spreken of communiceren met anderen gaat over hoe iemand zich als professional gedraagt. Deze training is een kans om je spreken /je gewoontes onder de loep te nemen. 

Met behulp van stemoefeningen, bewustwording van stem-kwaliteiten, ontspanning en (toe)spraaktechnieken leert de verloskundige haar/zijn eigen stem beter in te zetten en met meer plezier, vertrouwen en effect te spreken. Het spreken oefenen en het terugkijken van film-opnames ervan werkt verhelderend en is effectief. Deze training heeft een tweeledig effect: 1. De verloskundige spreekt beter, zoals zij/hij dat eigenlijk wil 2. Degene die toegesproken wordt heeft profijt van de nieuw verworven helderheid en het zelfvertrouwen van de spreker.

De training bestaat uit 1 dag van 8 uur incl. pauze. Voorafgaand aan de training is er een persoonlijke intake via e-mail met iedere deelnemer om zo ieders specifieke behoefte te vervullen. Na de training is er mogelijkheid voor een na-consult nav een presentatie van de verloskundige. Een uitgebreide hand-out met tips&trucks is ook inbegrepen.

Per training kunnen drie tot maximaal vijf verloskundigen deelnemen. Bij uitzondering kunnen ook meer deelnemers (een hele praktijk bijvoorbeeld) meedoen.