Georganiseerd door

Regiobijeenkomst Prenatale Screening

Informatievoorziening m.b.t.

  • gewijzigde werkwijze uitvoering combinatietest
  • update NIPT-Trident 2; ervaringen, knelpunten, stand van zaken
  • uitleg over verplichte nascholing counseling

PROGRAMMA

  • 18.30-19.00 uur : ontvangst met koffie/thee en vlaai
  • 19.00-20.00 uur: Nieuwe werkwijze combinatietest (aanvraag, uitvoering, uitslag) door Drs. M. J. Pieters, gynaecoloog-perinatoloog MUMC+
  • 20.00-20.15 uur: Verplichte bijscholing vaardigheid counseling door mw. D. Daemers, accountmanager Leven Lang Leren Verloskunde AV-M
  • 20.15-20.45 uur: Update NIPT – Trident 2 door Drs. M.J. Pieters, gynaecoloog-perinatoloog MUMC+
  • 20.45-21.00 uur: Vragenronde en afsluiting