Georganiseerd door

Regiobijeenkomst SPSRM

Regiobijeenkomst voor gecontracteerde zorgverleners waarbij naast inhoudelijke thema’s ook aandacht is voor landelijke en regionale ontwikkelingen op gebied van prenatale screening.