Georganiseerd door

Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling

De cursus bestaat uit 1 dagdeel (ochtend 08:30 – 13:00 uur/middag 13:30 – 18:00 uur) en voornamelijk uit rollenspel m.b.v. professionele trainingsactrices en oefensessies aan de hand van casuïstiek.

Concreet richt deze scholing vaardigheid counseling prenatale screening zich op een viertal kernaspecten:

  • Aankaarten en borgen recht op niet weten
  • Explorerende vaardigheden van normen en waarden van ouders
  • Dilemma counseling
  • Integratie van counseling over eerste en tweede trimester screening (combinatietest, NIPT en SEO)

Na deze scholing is de cursist/ counselor:

  • Zich bewust van haar/zijn leerdoelen als counselor prenatale screening;
  • Zich bewust van de waarde van het zorgvuldig aankaarten van het prenataal screeningsaanbod en de wijze waarop dat gedaan kan worden, zodat helder wordt of recht op niet weten is geborgd;
  • In staat een grondhouding van aandachtige aanwezigheid in te zetten tijdens de counseling (waarderende empathie, waardevrije attitude, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie);
  • In staat met een aandachtige grondhouding beweegredenen, aarzelingen, normen, waarden en angsten ten aanzien van wel / niet deelnemen aan prenatale screening te exploreren, met behulp van de door de cliënt ingevulde keuzehulp “Bewust kiezen” (bijlage 5);
  • In staat met de cliënt en haar partner een beslissingsbalans op te maken, waardoor mogelijke dilemma’s en achterliggende angsten verhelderd worden (dilemma counseling). Op deze manier kunnen aanvullende behoeften van de cliënt besproken worden, ten einde een beslissing te kunnen nemen over al dan niet deelnemen aan prenatale screening.
  • In staat op een zingevende manier de counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen te beginnen en kan zij/hij beargumenteren hoe een counselingsgesprek over screening op zowel trisomie 13,18,21 als structurele lichamelijke afwijkingen zinvol vormgegeven kan worden.

Cursus 1: 08:30 – 13:00 uur

Cursus 2: 13:30 – 18:00 uur