Georganiseerd door

Robot aan bod! Mens en techniek: een twee-eenheid

Met de toenemende zorgvraag en toenemend tekort aan zorgverleners wordt de inzet van technologie steeds belangrijker. Vraag is hoe we de menselijkheid in de zorg behouden. U krijgt in deze nascholing een beeld van de verschillende vormen van technische mogelijkheden die de verlangde menselijkheid behouden. Ze staan al voor u klaar! De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bespreekt met u de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg.

Ook krijgt u tools aangereikt in het kader van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die in 2020 van kracht gaat. Onbekend maakt onbemind, we moeten ons voorbereiden op een nieuwe tak van zorg.

Onbekend maakt onbemind… heeft het volgende lid van uw praktijk een digitaal hart?

Leerdoelen

  • Voor welke uitdagingen in de zorg kan technologie een oplossing bieden
  • Welke mogelijkheden bieden big data, robots en kunstmatige intelligentie
  • Hoe verhouden mens en machine zich in de toekomst van de zorg