Georganiseerd door

Safety First – Vliegensvlug naar Just Culture? – voor verloskundige

Als het gaat om veiligheid is de luchtvaartbranche koploper. Sinds de ramp op Tenerife in 1977 is de commerciële luchtvaart een zeer veilige sector geworden, waar ondanks de forse toename aan vluchtbewegingen het aantal crashes te verwaarlozen is. Vorig jaar waren er zelfs nul slachtoffers.

De zorg loopt achter op veiligheidsgebied. In Nederland tellen we jaarlijks ongeveer 1200 slachtoffers van te voorkomen medische fouten. De meeste daarvan worden gemaakt in ziekenhuizen.

Ook in verloskundigenpraktijken valt er nog wel iets te verbeteren waar het om veiligheid gaat. De vraag tijdens de Safety First-nascholing is wat wij in de perinatale zorg kunnen leren van de luchtvaart.

Het verminderd aantal fouten in de luchtvaart blijkt vooral te komen door een cultuuromslag. De ‘Blame and shame cultuur’ is overboord gegooid en vervangen door de zogenaamde ‘Just Culture’: medewerkers kunnen elkaar dwars door rangen en standen heen rechtstreeks aanspreken op veiligheidsgedrag en fouten. Calamiteiten en risico’s worden vervolgens grondig geanalyseerd en gebruikt voor verbetering.

In deze cursus maakt u in korte tijd kennis met wat veilig werken volgens de luchtvaart is en wat verloskundigen daarvan kunnen leren. Ook krijgt u een beeld van hoe het Oogziekenhuis Rotterdam is veranderd in een organisatie met een ‘Just Culture’. Casuïstiek uit uw eigen vakgebied ondersteunt de cursus en biedt bruikbare handvatten voor de praktijk.