Georganiseerd door

SAVE’r Training

Tijdens deze ééndaagse training leer je om acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier rustig te benaderen. De training is zowel gericht op het oefenen van de praktische vaardigheden, als ook op de niet-technische vaardigheden (Crew Resource Management).

In de SAVE’r training worden vaardigheden binnen de verloskunde geoefend (bijv. schouderdystocie, stuitbevalling en neonatale reanimatie) en komen klinische verloskundige calamiteiten aan bod. De training wordt gegeven door ervaren gynaecologen.

Wanneer je geconfronteerd wordt met obstetrische calamiteiten, vraagt dit om een gecontroleerde aanpak en een rustige manier van benaderen. Daarnaast wordt er verwacht dat je overzicht hebt, leiderschap toont en de taken verdeelt. Ook het inschakelen van hulp van je leidinggevende vraagt om effectieve communicatie.

Niet-technische vaardigheden zijn daarbij minstens zo belangrijk als de technische en kunnen niet los gezien worden van elkaar. We besteden in de training dan ook aandacht aan:

  • Leiderschap
  • Taakverdeling
  • Effectief communiceren

In een veilige, realistische leeromgeving worden scenario’s geoefend en leer je deze calamiteiten effectief aan te pakken.

Om vaardigheden te oefenen is er een fantoom aanwezig. Tijdens scenario’s is er een Lotus die patiënt is met een MamaNatalie Geboortesimulator.

Doel van de training

Aan het eind van de training kan je systematisch en volgens protocol een obstetrische calamiteit benaderen. Ook krijg je handvatten om goed leiding te geven waarbij je taken evenredig kan verdelen en effectief communiceert met het team.

Doelgroep

AIOS, ANIOS, tropenartsen (AIGT) en klinisch verloskundigen.

Inhoud training

  • Voorbereiding door middel van een ELO (na aanmelding krijg je toegang tot de elektronische leeromgeving);
  • Onderwijsleergesprek over de obstetrische onderwerpen;
  • Trainen van vaardigheden op baringsfantoom;
  • Scenario’s obstetrische calamiteiten met Lotus-patiënt.

Onderwerpen

Schouderdystocie, stuitbevalling, neonatale reanimatie, HPP, eclampsie en navelstrengprolaps.

Certificering

Aan het eind van de training ontvang je een deelnamecertificaat van het METS Center.