Georganiseerd door

Scholing vaardigheid Counseling Prenatale Screening

Elke zorgverlener die cliënten counselt over prenatale screening op aangeboren afwijkingen dient éénmaal per twee jaar een bijscholing ‘vaardigheid counseling prenatale screening’ te volgen. De AVM biedt u deze bijscholing aan.

De AVM is hiervoor als opleidingsinstituut geaccrediteerd en erkend door de Regionale Centra Prenatale Screening. De scholing is ontwikkeld in samenspraak met de andere geaccrediteerde opleidingsinstituten (AVAG, VAR en Utrecht) en wordt gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek: Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling. Tijdens de scholing staat leren van en met elkaar centraal, met aandacht voor het verder ontwikkelen van de counselingscompetenties, die cursisten geleerd hebben in de basisopleiding of verkregen hebben door praktijkervaring. Om het interactieve en lerende karakter van de scholing te garanderen, werken we in kleine groepen van maximaal 10 cursisten, begeleid door een trainer en een professionele acteur. We organiseren de scholingen op een aantal vaste locaties (zie cursuskalender) maar kunnen de scholing ook op uw locatie verzorgen.

Doelstellingen

Tijdens de scholing heeft u zich verdiept in:

  • Het exploreren van de waarden, de levensbeschouwing, de belevingswereld en de kennis van de cliënte (en haar partner) betreffende prenatale screening op aangeboren afwijkingen;
  • Met de cliënte en haar partner in gesprek gaan over ervaren dilemma’s (dilemma counseling), in het bijzonder het counselen van stellen die niet op één lijn zitten betreffende wel/niet gebruikmaken van prenatale screening;
  • Het bespreken van de combinatietest, de NIPT en het SEO in één consult.

Voor wie?

De bijscholing is bedoeld voor zorgverleners die zwangeren counselen over prenatale screening op aangeboren afwijkingen en daartoe een geldige overeenkomst hebben met een van de regionale centra voor prenatale screening.

Scholing op uw locatie

Naast de ingeplande scholingen op vaste locaties (zie cursuskalender) kan AVM deze scholing ook bij u op locatie door het gehele land verzorgen. We kunnen maximaal 3 docenten op dezelfde dag en tijdstip inzetten (max. 30 deelnemers). Wenst u een cursus op uw locatie, dan dient u een offerte aan te vragen. In de offerte die u vervolgens ontvangt, vindt u de eisen waaraan de locatie dient te voldoen om de cursus zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Neem voor meer informatie contact met secretariaat LLL, tel 043/3885407 of via lllverloskunde@av-m.nl.