Georganiseerd door

Scholing vaardigheid counseling prenatale screening

Het doel van de ‘Scholing vaardigheid counseling prenatale screening’ is tweeledig. Enerzijds faciliteert de scholing uw professionele ontwikkeling en groei als counselor en anderzijds biedt de scholing oefensituaties waarin u uw counselingsvaardigheden verder ontwikkelt. Tijdens de scholing staat leren van en met elkaar centraal met aandacht voor het verder ontwikkelen van de (latente) counselingscompetenties die deelnemers in zich hebben. Op deze manier wordt tijdens de training gewerkt vanuit de basisvisie op counselen, zoals die jaren geleden ontwikkeld is aan de hand van de kernwaarden: oprechtheid/congruentie, empathie en onvoorwaardelijke positieve acceptatie/waardering naar jezelf, de cliënte (en haar partner) (zie voor de visie ‘voorbereidingsopdracht’). Uiteraard heeft bovenstaande tot doel dat u uw cliënten na de scholing nog beter kunt begeleiden bij het maken van een geïnformeerde keuze over prenatale screening op aangeboren afwijkingen die gebaseerd is op zowel de waarden die voor de cliënte (en haar partner) van belang zijn als op correcte informatie.

Concreet leert u in een groep van circa 10 counselors de volgende vaardigheden te verdiepen:

  • Exploreren van de waarden, levensbeschouwing, belevingswereld en kennis van de cliënte (en haar partner) betreffende prenatale screening op aangeboren afwijkingen;
  • Met de cliënte en haar partner in gesprek gaan over ervaren dilemma’s (dilemma counseling). Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het counselen van stellen die niet op één lijn zitten betreffende niet/wel gebruikmaken van prenatale screening;
  • Het bespreken van zowel de combinatietest, als de NIPT en het SEO in één consult.