Georganiseerd door

Schouderdystocie

Doelstelling Programma

Een schouderdystocie is een gebeurtenis met grote impact op alle betrokkenen. De huidige zienswijze heeft ons inziens een potentieel zwakke plek, waardoor mogelijkheden tot leren en verandering in visie blijven liggen. Doelstelling van deze dag is aandacht te vestigen op de eigen rol van de verloskundige bij het ontstaan en opheffen van een schouderdystocie. Dit biedt mogelijkheid een gedeelte van het probleem binnen de eigen locus of control te halen. Theorie van anatomie en dynamica zijn hiervoor van essentieel belang. De cursist leert handvatten om (voorgevallen of toekomstige) moeizame schouderontwikkeling of schouderdystocie te reflecteren, met aandacht voor de contextuele aspecten. Dit biedt actieve mogelijkheden de zorg op dit gebied te verbeteren.