Georganiseerd door

SmartTyping

‘ Everything should be made as simple as possible, but not simpler’- Albert Einstein

SmartTyping gaat uit van de kracht en efficiency van het brein. Wij leren de deelnemers eerst de karakters en hun positie op het toetsenbord te verankeren in het brein, waarna het brein de fijne motoriek aanstuurt.
In tegenstelling tot conventionele typetrainingen waarin de motoriek net zo lang wordt herhaald, totdat het brein dit herkent en opslaat. Dit kost veel meer tijd en brengt weinig plezier. Deelnemers leren sneller wanneer zij plezier hebben in het leerproces.

Korte beschrijving

Blind kunnen typen levert u enorme tijdwinst op. Het gebruik van informatiesystemen en met name het EPD is niet meer weg te denken uit de medische sector. Toch typt slechts 30 tot 50% van de Nederlandse beroepsbevolking blind en met 10 vingers. Dit betekent dat er iedere dag veel tijd en daarmee geld verloren gaat. De motivatie om een conventionele typecursus te volgen is vaak laag, aangezien dit zeer intensieve oefening vereist en vaak maanden duurt. Global Edutainment heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld: SmartTyping! Het volledige SmartTyping programma omvat 2 delen: een klassikale training en een online oefenperiode.

Methodiek

SmartTyping leert u spelenderwijs blind en met 10 vingers typen. Tijdens de 4½ uur durende training maakt u gebruik van breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en afbeeldingen. Hierdoor wordt zowel uw logische, analytische en abstracte denkvermogen van de linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van uw rechter hersenhelft geactiveerd. U ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in uw lange termijngeheugen. SmartTesting is een uniek online oefen- en opvolgsysteem.

Na de 4½ uur durende klassikale training oefent u met behulp van tests gedurende 15 achtereenvolgende werkdagen in het online follow-up systeem. Deze tests nemen 15 tot 30 minuten in beslag, waarna u direct feedback krijgt vanuit het systeem over de geleverde prestatie. Deze tests kunt u op elk gewenst moment doen. Na deze 15 dagen oefenen volgen nog enkele evaluatiemomenten om uw progressie van de vaardigheid te meten.

Na 6 weken legt u een evaluatie af, waaruit zal blijken dat u een progressie van gemiddeld 20% hebt gemaakt ten opzichte van uw startsnelheid, maar dan blind met 10 vingers! Na afronding van het online follow-up traject ben je in staat om blind typend gebruik te maken van het EPD en/of andere systemen.
U ontvangt een officieel SmartTyping certificaat.