Georganiseerd door

Stress in de zwangerschap (omscholing/MIO door Babykennis in Nijmegen)

De risico’s van roken, alcohol en bepaalde voedingsmiddelen tijdens de zwangerschap zijn alom bekend. De laatste jaren echter komt er steeds meer aandacht voor het psychisch welbevinden van vrouwen tijdens de zwangerschap.

Stress en emotionele klachten van moeders zijn gerelateerd aan negatieve zwangerschapsuitkomsten, zoals een vroeggeboorte of zwangerschapsvergiftiging. Deze prenatale klachten blijken ook de ontwikkeling van het kind op de langere termijn negatief te beïnvloeden. In een maatschappij die steeds drukker wordt en waarin stress een veel gehoorde klacht is, verdient dit extra aandacht tijdens de zwangerschap.

De scholing “stress in de zwangerschap” voor verloskundigen en verpleegkundigen richt zich op de invloed van stress en emotionele klachten van vrouwen tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Recente uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek, het werkingsmechanisme en beschermende factoren zullen worden besproken.

Vervolgens wordt aandacht besteed hoe je emotionele klachten tijdens de zwangerschap kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken met ouders. Daarnaast worden er korte, praktische (ademhalings)oefeningen aangeleerd die ondersteunend kunnen zijn voor zwangere vrouwen.

De theorie zal tijdens deze scholing tot leven worden gebracht met praktijkvoorbeelden en daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor vragen en inbreng van casuïstiek.

Doel: Na deze scholing…

  • Heb je meer kennis over de invloed van stress en emotionele klachten tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.
  • Kun je emotionele problemen tijdens de zwangerschap beter signaleren.
  • Heb je meer gesprekstechnieken om dit onderwerp met ouders te bespreken.
  • Beschik je over praktische handvatten die je kan inzetten ter ondersteuning van  zwangere vrouwen die veel stress ervaren.

Duur: 10.00-16.30 uur (+voorbereidende opdracht)