Georganiseerd door

Studiedag Klinisch Verloskundigen ‘Inleiden doet ertoe’

Tijdens de studiedag wordt er ingegaan op ethische vraagstukken rondom het thema inleiden, en wordt kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeken en wordt er met elkaar gediscussieerd in een groepsdiscussie. Want: Inleiden doet ertoe!

Programma

Op vrijdag 12 april starten we gezamenlijk om 09.30 uur. Wij bieden u een prachtig programma met (internationale) sprekers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen met tijd en werkvormen voor verdieping en verbinding.

09.00 uur: Inloop

09.30 uur: Opening door Mieke Beentjes en Dagvoorzitter

10.00 uur: When Will I Have My Baby?
Internationale spreker Trude Thommesen, Norway, Northern Europe Regional Board Member of ICM

10.45 uur: Vroeg, laat of niet inleiden, wensen en waarden binnen en buiten de richtlijn.
Elselijn Kingma, Associate Professor in Philosophy, University of Southampton

11.30 uur: pauze

12.00 uur: Walking epidural.
Floris Klerk, anesthesioloog in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht

12.30 uur: Macrosomie
Pien Offerhaus, Docent-onderzoeker,
verloskundige, Verloskunde Academie Maastricht.

13.00 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Groepsdiscussie
Stellingen gebaseerd op het boekje ‘Why induction matters’. Discussieleider: Associate Professor Elselijn Kingma.

15.00 uur: Inspiratiesessies in twee ronden

In de middag kunt u verschillende inspiratiesessies volgen. De bekendmaking en inschrijving van deze workshops volgen zo snel mogelijk.