Georganiseerd door

Symposium Grootstedelijk Perinatale Gezondsheidszorg anno 2019

Verdieping in en verbetering van de bestaande praktijk

In de afgelopen jaren is het besef dat juist de zorg voor kwetsbare jonge moeders bij zwangerschap, tijdens en na geboorte, essentieel is voor de latere kwaliteit van leven van het kind. Inmiddels is dit meer en meer in beleid vertaald. Afgelopen september lanceerde het ministerie van VWS bijvoorbeeld het actieprogramma ’Kansrijke start’. En in veel gemeenten zijn de werelden van geboortezorg en sociaal domein dichter bij elkaar gekomen.

Het tweejaarlijkse congres ’Grootstedelijke perinatale gezondheidszorg’ geeft inzicht in bestaande praktijken en biedt handvatten om die  verder te verbeteren. Onderwerpen die in deze editie onder meer aan bod komen, zijn het doorbreken van de problematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven en de specifieke situatie bij vluchtelingen en statushouders. Het congres geeft ook inzicht in hoe op verschillende plekken in Nederland vorm wordt gegeven aan integrale perinatale gezondheidszorg en hoe je als hulpverlener deze moeders kunt helpen hun kracht op een positieve manier in te zetten.