Georganiseerd door

Symposium Waarde gedreven Integrale Geboortezorg

Het Jan van Es Instituut organiseert in samenwerking met UMCU ter gelegenheid van de promotie van Inge Boesveld het symposium ‘Waarde gedreven Integrale Geboortezorg’. Het symposium staat in het teken van integrale geboortezorg, kwaliteit en ‘value for money’.

De geboortezorg in Nederland is in beweging. Het huidige systeem, met een sterke scheiding tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg, is aan het transformeren naar een systeem waarbij schotten tussen de echelons aan het verdwijnen zijn: regionale geboortezorg verleend door Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s). Deze beweging is te zien in het licht van recente internationale ontwikkelingen om de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg (o.a. door de toenemende vergrijzing en technische mogelijkheden) te kunnen minimaliseren.

Verschillende transities zijn hierbij te onderscheiden:

 1. van een ziektegerichte naar een mensgerichte benadering;
 2. van gefragmenteerde naar geïntegreerde zorg;
 3. van volume gedreven naar waarde gedreven zorg;
 4. van betalen voor verrichtingen naar integrale bekostiging.

Deze verschuivingen vragen om meer samenwerking (integratie) tussen de verschillende stakeholders.

Integrale zorg levert verbetering van kwaliteit en verlaging van kosten, in het bijzonder voor patiënten met complexe problematiek. Maar levert integrale geboortezorg inderdaad betere kwaliteit? Hoe definieer je kwaliteit dan? Vanuit de zorgverlener? Vanuit de zwangere? Levert het voor iedere zwangere meer waarde op?

Tijdens het symposium zullen deze vragen beantwoord worden vanuit verschillende visies hoe je naar de waarde van zorg kunt kijken: vanuit een bedrijfseconomisch of maatschappelijk perspectief Welke visie is het meest toepasbaar in de geboortezorg? Of zijn ze eventueel te combineren? Hoe dan?

We zullen deze actuele vraag- en waagstukken benaderen vanuit de praktijk, beleid en wetenschap.

Doelstelling

 • Onderwerp waarde gedreven integrale geboortezorg op de kaart zetten
 • Bewust wording creëren kijken naar waarde van geboortezorg
  • Kennisoverdracht: wat is waarde van zorg?
 • Bewust wording creëren dat er verschillende manieren zijn om naar waarde te kijken
  • Kennisoverdracht VBHC: wat is het en waar wordt het toegepast
  • Kennisoverdracht Triple Aim: wat is het en waar wordt het toegepast