Tijdbesparend vergaderen

Het hoort bij het werk van de zorgprofessional: overleggen en besluitvorming. Samenwerkingsverbanden worden zowel groter als intensiever en veel zorgprofessionals hebben te maken met tijdrovende en inefficiënte besluitvormingsprocessen. Opvallend is tegelijkertijd de geringe aandacht voor mogelijke verbeteringen in de besluitvorming. Er zijn andere manieren om tot glasheldere besluiten te komen zonder de geijkte vergadering. Of om deze efficiënter te laten verlopen.

Doel/resultaat
U leert om efficiënt en effectief verschillende manieren van besluitvorming te hanteren, en om uw organiserend vermogen te vergroten.

Inhoud
In deze pragmatische training wordt op interactieve wijze ingegaan op de achtergrond van stroperige besluitvorming. Daarnaast ontvangt u tal van tips en adviezen die een efficiënte besluitvorming kunnen bespoedigen, zoals:
• Alternatieven voor vergaderen
• Besluitvorming als onderhandelingsproces
• Omgaan met veelpraters, niets-zeggers, machtswellustelingen en eromheenpraters
• Collega’s alert en betrokken houden
• Omgaan met verantwoordelijkheid-vermijdend gedrag
• De kunst van het maken en nakomen van afspraken

Voor wie?
Voor iedereen die regelmatig deelneemt aan vergaderingen en de indruk heeft dat het een stuk efficiënter zou kunnen maar niet weet hoe dat kan worden gerealiseerd.