Vervolgcursus 1 Psychiatrie en zwangerschap (tweedaags)

De cursus is gericht op professionals in de verloskundige zorg, die de basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap al hebben gevolgd.

Inhoud
Tweedaagse nascholing van 09.00 tot 17.00 uur met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

  • autisme
  • ADHD
  • eetstoornissen
  • juridische grenzen aan de hulpverlening
  • theorie en praktijk over gespreksvoering
  • simulatieoefeningen
  • methodische intervisie

Verdieping van eerdere onderwerpen:

  • depressie
  • angst
  • persoonlijkheidsstoornissen

Kleine cursusgroep
Het onderwijs is interactief. Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.
Dit maakt dat de cursusgroep niet groter kan zijn dan 16 deelnemers.

Accreditatie
KNOV 12uur categorie A, 2 uur categorie B
VenVN verpleegkundigen
VenVN verpleegkundige specialisten
Kraamzorg