Georganiseerd door

Vroegsignalering van psychische stoornissen in de praktijk

Uit onderzoek (Quispel, 2014) blijkt dat 20% van de vrouwen tijdens hun zwangerschap ernstige psychische klachten rapporteert, maar dat slechts een fractie daarvan daadwerkelijk hulp zoekt. Naast dat deze psychische klachten voor de zwangere en haar omgeving belastend zijn, kunnen deze in een later stadium in de zwangerschap en tijdens of na de bevalling voor complicaties zorgen. Het vroegtijdig opsporen van psychische klachten bij zwangeren is daarom zeer belangrijk. De verloskundige en/of verpleegkundige is bij uitstek de persoon die dit bij een zwangere vrouw zou kunnen opsporen, aangezien zij diegene is die de vrouw gedurende de zwangerschap en in de eerste periode na de bevalling regelmatig ziet.

In deze ééndaagse cursus leren de cursisten de kenmerken van de meest voorkomende psychische stoornissen bij zwangere vrouwen en pas bevallen vrouwen en hoe deze te herkennen in de spreekkamer. Het gaat hier dan om de meest voorkomende psychische stoornissen als stemmingsstoornissen, angststoornissen, obessieve compulsieve stoornis, trauma en persoonlijkheidsstoornissen.

Het handboek DSM-V dient hierbij als leidraad. In de cursus zal per stoornis aandacht worden besteed aan de kenmerken. Aan de hand van casuïstiek zal besproken worden hoe die kenmerken in de praktijk zichtbaar worden voor de zorgverlener.

Leerdoelen:

  • Het herkennen en erkennen van psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen in de praktijk.
  • Gebruik van vragenlijsten die kunnen dienen als hulpmiddel voor vroegsingalering bij deze doelgroep.

Duur cursus: 8 uur inclusief lunch

Materiaal: handout, artikelen, en vragenlijksten over kenmerken van psychische stoornissen.

Methode: interactief onderwijs & inbreng van casuistiek.