Georganiseerd door

“Waarom moeilijk doen als het samen kan” Conflicthantering en het voorkómen van conflicten

Kennisoverdracht: aspecten van samenwerken (achtergrond van conflicten) met ruimte voor eigen inbreng.

Interactieve sessie conflicthantering (wat is een conflict, conflictstijlentest, zelfinzicht in conflicthantering), waarbij reflectie op eigen handelen tijdens een conflict onder de loep wordt genomen.

Intervisie in subgroepen (eerste, tweede lijn, dienstverband, maatschap) aan de hand van voorbereide werkopdracht (zie bijlage 1). Deelnemers krijgen de gelegenheid om met 2 intervisiemethoden kennis te maken. Dit zal meer inzicht geven hoe je zelf omgaat met een conflict en op welke manier collega’s je kunnen helpen. Groepsgrootte subgroepen: maximaal 12-15 personen.

Interactieve sessie: hoe voorkom ik conflicten in de samenwerking? Discussie en zelfreflectie over besluitvorming en onderhoud van de samenwerking in de eigen praktijk.