Georganiseerd door

Workshop Afwegingskader & Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wilt u zich verdiepen in het werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en hoe u daarin het nieuwe afwegingskader gebruikt? Bent u benieuwd wat er gebeurt met een melding bij Veilig Thuis? Kom dan naar de workshop die de KNOV samen met Veilig Thuis organiseert.

Verloskundigen hebben gedurende een korte periode intensief contact met cliƫnten en hun gezin. Een verloskundige kan in die periode te maken krijgen met signalen of een vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer een verloskundige met deze situatie te maken krijgt, is het zijn/haar taak om de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, inclusief het afwegingskader, te doorlopen en zo nodig een melding te doen bij Veilig Thuis.

Tot nog toe werkten verloskundigen met de KNOV Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2013. Sinds januari 2019 zijn verloskundigen verplicht te werken met het nieuwe afwegingskader. Om u bekend te maken met de Meldcode en het nieuwe Afwegingskader, organiseert de KNOV samen met Veilig Thuis een aantal regionale workshops.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze workshop zijn:

  • kennisnemen van de nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld en van het afwegingskader
  • leren werken met het door KNOV opgestelde afwegingskader
  • verkrijgen van inzicht in de rol van Veilig Thuis