Programma – W.U.H.R.

Drs. Ine Berkelmans – Stichting Verloskundige Stadspraktijk UMCG

In Nederland benoemden vanaf de zeventiende eeuw de stadsbesturen artsen en verloskundigen. De vroedvrouwen in dienst van de stadsbesturen moesten voldoen aan voorwaarden. Kennis en vaardigheden werden getoetst en om het gewenste niveau te bereiken kregen zij scholing. In de zeventiende eeuw werd de basis gelegd voor de moderne wetenschap en werden methoden voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld. Kennis van de menselijke anatomie en de bloedsomloop hadden grote betekenis voor het inzicht in ziekten en de behandeling daarvan. Ook vroedvrouwen profi teerden van die kennis, die hen veelal werd aangereikt door artsen. En dat is eeuwenlang zo gebleven. Hoewel de beroepsgroep zich in de loop der eeuwen professionaliseerde, maakte ze de laatste stap niet. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de beroepsgroep de eerste wankele stapjes op het wetenschappelijke pad gezet. En twee decennia later is het curriculum aangepast en maken alle studenten verloskunde kennis met de beginselen en methoden van wetenschappelijk onderzoek.

Wat is er nodig om onderzoek te kunnen doen?
• Nieuwsgierigheid en enthousiasme;
• In de breedte kunnen kijken;
• Goede basiskennis van de verloskunde en van de methoden voor wetenschappelijk onderzoek;
• Durf om klein te beginnen;
• Kennis van de eigen sterktes en zwaktes;
• Geduld en doorzettingsvermogen;
• Open mind en kansen zien;
• Tijd en soms ook geld

De eerstelijnsverloskunde is de core business van de verloskundige. Het ligt erg voor de hand om onderzoek te doen naar een verloskundig inhoudelijk onderwerp. Er is echter veel meer mogelijk als je in de breedte kunt kijken, bijvoorbeeld naar de praktijk als onderneming. Niet-inhoudelijk verloskundige onderwerpen zijn vaak heel geschikt om vingeroefeningen te doen. Je kunt daarvoor ook de populatie van je eigen praktijk gebruiken.

Weet wat je kunt en wat niet. Door opleiding kun je je ontwikkelen, maar ook door samenwerking. Zoek andere (bijna) professionals op om samen een klein onderzoekje te doen: studenten sociologie, psychologie, verloskunde, tandheelkunde, geneeskunde, communicatiewetenschappen: ze moeten allemaal een onderzoek doen in het kader van het afronden van hun studie. Zie de kansen die er liggen: vaar niet op je onderbuik, voer een verandering niet zomaar in, maar toets van te voren en meet daarna!