Scriptieprijs

Onderzoek bekkenbodem wint Scriptieprijs Verloskunde

Majanka Boddé, Carien Baas, Renske Gardenbroek, Simone van der Geest van de Verloskunde Academie Groningen, zijn op 12 december door de Expertjury van de Scriptieprijs Verloskunde aangewezen als de winnaars voor 2005-2006. De prijs, een kunstwerk en een geldbedrag van 1000 euro, werd overhandigd door juryvoorzitter Marianne Amelink. De winnende afstudeerscriptie met de titel “folder voor bekkenbodemtraining” werd door de jury zeer positief beoordeeld.

De auteurs hebben onderzocht wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over het effect van bekkenbodemtraining op de prevalentie van urine-incontinentie en de bekkenbodem spierkracht tijdens de graviditeit en tot 12 maanden post partum.

In de inleiding benadrukken de studenten het belang van dit onderwerp: ‘Urine-incontinentie is tijdens de graviteit en post partum een veelgehoorde klacht. Het kan vrouwen ernstig beperken in hun dagelijks functioneren en leiden tot een sociale handicap.’  Bekkenbodemtrainingsprogramma’s lijken zinvol er preventie en als therapie op de korte termijn, alhoewel er geen uitspraak mogelijk is voor het effect op de lange termijn.” Tussen de regels door pleiten de winnaars voor een actievere rol van de verloskundigen. Bovendien concluderen ze dat meer onderzoek nodig is.

De scriptie springt er volgens de jury uit, getuige het rapport: “Het is een duidelijk verhaal, helder geformuleerd en het betoog verzandt nergens in futiliteiten. De lijn van het betoog wordt uitstekend vastgehouden en er wordt consequent toegeschreven naar de eindconclusie. Onderweg worden veel facetten belicht; ook wordt in voldoende mate buiten de kaders van het eigen vakgebied gekeken.” De jury is, net als de auteurs, van mening dat de samenleving een grootschalig onderzoek naar dit fenomeen verdient. Het is nog teveel een onderschat probleem waar de beroepsgroep vaak gemakkelijk overheen stapt. Klik hier om de gehele scriptie te bekijken.

De twee prijs van de Expertjury is in de wacht gesleept door Sharida de Koning en Paula Runge van de Verloskunde Academie Amsterdam, met de scriptie ‘I can get (no) satisfaction’.  De scriptie probeert vast te stellen welke factoren volgens de cliënten belangrijk zijn ten aanzien van hun tevredenheid over de prenatale controles, omdat duidelijkheid over deze factoren inzicht geeft in de verandering in de zorgvraag van cliënten. De derde prijs werd uitgereikt aan de auteurs van de ‘E-anamnese in de verloskunde’, te weten Aucke Lycklama a Nijeholt en Meike van der Velde van de Verloskunde Academie van Amsterdam.

De publieksprijs ging naar Dorien de Ruyter en Sofie van Gemert (SROV). In totaal stemden 418 mensen op hun favoriete scriptie. De prijs van 500 euro werd uitgereikt door Wil van Veen, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Verloskundigen.

Bij de beoordeling van de scripties heeft de jury op de volgende aspecten gelet: eenduidige probleemstelling, relevantie voor de eerstelijn, opzet v/h onderzoek, het verwerven en verwerken van de gegevens, verwoorden van een verdedigbare eigen visie, eindconclusie, originaliteit van het werkstuk. De jury bestond uit:

• Mariet van Diem, verloskundige en epidemioloog
• Rita Iedema, verloskundige, hoofd van de afdeling verloskunde van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht .
• Simone Buitendijk, arts-epidemioloog, onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven
• Marianne Amelink, verloskundige, inspecteur perinatale zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Scriptieprijs Verloskunde is een initiatief van het Tijdschrift voor Verloskundigen (KNOV) en Kennispoort Verloskunde (SSOV). Deze nieuwe landelijke stimuleringsprijs is opgezet om blijvend aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van het verloskundige onderzoek en de wetenschappelijke onderbouwing van de eerstelijns verloskunde. De Scriptieprijs Verloskunde is uitgereikt tijdens de conferentie Kennispoort 2006 in Amersfoort.

Er waren in totaal 8 nominaties, afkomstig van de 4 verloskunde opleidingen in Nederland (oftewel de opleidingen in Maastricht – VVM, Rotterdam – SROV, Amsterdam – VAA en Groningen – VAG).

Klik hier om het Juryrapport van de 1e prijs te bekijken

Klik hier om het Juryrapport van de 2e prijs te bekijken

Klik hier om het Juryrapport van de 3e prijs te bekijken

Over de uitslag van de scriptieprijs kan niet gecorrespondeerd worden. Alle scripties zijn terug te vinden in de onderzoeksdatabase van de Kennispoort.