Congres 2007

Voor de tweede keer organiseerde de Stichting Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SSOV) een landelijke conferentie over belangwekkend verloskundig onderzoek. De nadruk lag op onderzoek vóór en dóór de eerste lijn en de wetenschappelijke onderbouwing van de natuurlijke bevalling. Het ochtendprogramma bevatte een reeks interessante plenaire presentaties, terwijl de middag in het teken stond van discussie en praktijkervaringen tijdens subsessies.

Verder was er aandacht voor multidisciplinair onderzoek. Kortom, de combinatie van verloskunde met gezondheidsvoorlichting,  gedragswetenschappen, sociologie, farmacologie, diëtetiek, fysiotherapie, tandheelkunde, enzovoort… Het wetenschapsdomein verloskunde heeft baat bij nauwe samenwerking met andere disciplines. Tijdens het congres werden interessante praktijkvoorbeelden gepresenteerd en vond er discussie plaats over de mogelijkheden en valkuilen van deze vorm van onderzoek.

Geheel nieuw was de postersessie, waarbij circa twintig onderzoekers uit het hele land een dwarsdoorsnede toonden van interessant actueel verloskundig onderzoek in Nederland.

Kennispoort 2007 is een initiatief van de Stichting Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SSOV). De organisatie is in handen van een congrescommissie, bestaande uit Marianne Nieuwenhuijze (AVM), Pien Offerhaus (KNOV), Evelien Spelten (VAA/VAG), Stans Verschuren (SROV) en Paul Heere (Kennispoort Verloskunde).