Postersessie

Kennispoort 2008 presenteerde dit jaar 33 bijdragen, die een interessante dwarsdoorsnede vormen van het actuele verloskundig onderzoek in Nederland. U kunt de verzamelde samenvattingen van alle posters als PDF downloaden.

 1. Body weight change in exclusively formula-fed infants up to day 9
  Aafke Bruinsma Msc., Universiteit van Amsterdam
  A retrospective cohort study, to determine normal weight change in term, healthy, exclusively formula-fed infants during their first 9 days of life, by means of a reference chart for relative weight change (RWC).
 2. Distinct regional differences in perinatal mortality in the Netherlands
  Miranda Tromp, Klinische Informatiekunde, AMC
  The objective is to study the regional variation in perinatal mortality of singletons in the Netherlands for the period 2000-2004.
 3. Working conditions and birth weight: results from the ABCD-study
  Dr. Tanja G.M. Vrijkotte, Sociale Geneeskunde, AMC
  This study investigates the birth weight effects of a wide array of working conditions during first trimester in a large prospective cohort (ABCD-cohort).
 4. Maternal pre-pregnancy body mass index and early infant growth in the
  Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) study
  Dr. Tanja G.M. Vrijkotte, Sociale Geneeskunde, AMC
  This prospective population-based cohort study studies the relation between maternal pre-pregnancy body mass index (pBMI) and infant growth until 24 months.
 5. Decreasing perinatal mortality in the Netherlands, 2000-2006: the impact of risk factors
  Dr.ir. Anita Ravelli, Klinische Informatiekunde, AMC
  Retrospective national cohort study of 1,246,440 singleton births in 2000-2006.
 6. Ethnic differences in fetal mortality in The Netherlands
  Dr.ir. Anita Ravelli, Klinische Informatiekunde, AMC
  A population based cohort study to describe differences in fetal mortality between women of different ethnic origin and to explore if the prevalence of risk factors for fetal mortality known early in pregnancy could explain any differences.
 7. Onderzoek onder embargo
  Jannet Bakker MSc, AMC
 8. The implementation of structural feedback to the caregivers by means of perinatal audit
  in cases of perinatal mortality in the northern region of the Netherlands: work in progress
  Mariet van Diem, MSc Epid. Coördinator IMPACT-project, UMCG
  The objective is to implement local perinatal audit meetings in the setting of 15 perinatal cooperation units in the northern part of the Netherlands.
 9. Does the use of an Intra Uterine Pressure Catheter during labor increase the risk of
  puerperal infection compared to external tocography?
  Karlijn van Halem, Obstetrie & Gynaecologie AMC
  A follow up study of three weeks post partum in a cohort of 1456 women, who were randomized between 2004 and 2007 in seven hospitals in The Netherlands, to either intrauterine tocography (IT) or external monitoring (ET) of contractions.
 10. Wat is het effect van een persoonlijk advies over gewicht, bewegen en voeding tijdens de
  zwangerschap op de gewichtsontwikkeling tijdens de zwangerschap en in het eerste jaar
  na de bevalling?
  Mireille van Poppel, Sociale Geneeskunde, EMGO Instituut, VUmc
  De studie was een Randomised Controlled Trial met een interventiegroep waarin vrouwen advies kregen over bewegen en voeding en een controlegroep waar dat niet gebeurde.
 11. Treatment of depression or anxiety during pregnancy: benefits for mother and child?
  Dr. Huib Burger, Epidemiologie & Psychiatrie UMCG
  A randomized controlled trial to assess the effects of Cognitive Behavioural Therapy (CBT).
 12. Prevalentie en risicofactoren van posttraumatische stress stoornis na de bevalling in Nederland.
  Claire Stramrood, Selective Utrecht Medical Master, UMCU
  Dit is het eerste onderzoek in Nederland naar de prevalentie en
  risicofactoren van PTSS in een populatie van vrouwen die recent zijn bevallen uit zowel de eerste-, tweede-, als derdelijn.
 13. De McRoberts manoeuvre heroverwogen
  Helma Oudeman en Annemiek Berkhout, Verloskunde Academie Rotterdam
  Een beschouwende literatuurstudie over het gebruik van de McRoberts manoeuvre bij schouderdystocie.
 14. Counseling over prenatale screening op congenitale afwijkingen: behoeften van
  aanstaande ouders in het 1ste en 2de trimester van de zwangerschap.
  Linda Martin, Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen
  Methode: video-opnames van verloskundige  counselingsgesprekken over prenatale screening, aangevuld met vragenlijsten en medische achtergrondgegevens van cliënten.
 15. PRIDE Study: PRegnancy and Infant DEvelopment
  Nel Roeleveld PhD MSc, Associate Professor of Reproductive Epidemiology Radboud University Nijmegen
  In samenwerking met diverse verloskundigen en gynaecologen in de regio wordt in 2009 gestart met een groot zwangerschapscohort. De PRIDE Study wordt opgezet om meer te weten te komen over de oorzaken van aandoeningen en ziekten die voor, tijdens en na de zwangerschap kunnen ontstaan bij moeder en kind.
 16. Screening op huiselijk geweld in zwangerschap
  Drs. Dieneke Korfker, TNO
  Kwaliteit van Leven Training en onderzoek onder 236 verloskundigen uit 89 praktijken. De onderzoeksvraag was: Is het mogelijk om in de verloskundigenpraktijk een systeem van screening op te zetten en slagen verloskundigen erin gevallen van huiselijk geweld in de zwangerschap te signaleren?
 17. Zwanger na een vruchtbaarheidsbehandeling Vóórkomen van complicaties
  tijdens zwangerschap en bevallingen en symptomen van depressie of angst bij vrouwen
  die zwanger zijn geworden na een vruchtbaarheidsbehandeling.
  Catja Warmelink, Academie voor Verloskunde Amsterdam en Groningen et al
  Hebben vrouwen die een geslaagde vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan (vergeleken met vrouwen die geen vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan) een verhoogde kans op angst en depressie, zoals gemeten met de HADS?
 18. Kwalitatief onderzoek naar de overwegingen van moeders om volledige borstvoeding
  in de eerste maand te stoppen of te continueren.
  Dr. ir. Hinke Haisma, voedingswetenschapper, Hanzehogeschool, Academie voor Gezondheidsstudies
  Acht primipare vrouwen met een intentie volledige borstvoeding te geven zijn tweemaal geïnterviewd: in het laatste trimester van de zwangerschap en 4-6 weken postpartum.
 19. Psychosociale problemen in relatie tot roken tijdens de zwangerschap.
  Drs. Geertje Goedhart, GGD Amsterdam en AMC
  Het doel van deze studie was om de associatie tussen verschillende psychosociale problemen en roken tijdens de zwangerschap te onderzoeken. Hiervoor werden data gebruikt van de Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie.
 20. Variations in Dutch clinical guidelines for neonatal hypoglycemi
  Anne van Kempen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
  A national survey on guidelines for neonatal hypoglycemia in Dutch Neonatal Intensive Care Units (NICU’s) and Teaching hospitals.
 21. Economische analyse van de screening op irreguliere antistoffen in de
  zwangerschap: OPZI studie
  Joke Koelewijn, Sanquin Research en Landsteiner Laboratorium, AMC/UvA
  Het doel was bepaling van de kosten-effectiviteit van de screening.
 22. CAVE onderzoek:evaluatie van het effect van de CAVE
  (Cursus Acute Verloskunde Eerste lijn)
  Marrit Smit, Klinisch verloskundige LUMC Leiden
  Het doel van deze studie is het inventariseren van calamiteiten die zich hebben voorgedaan alvorens men deze training heeft gevolgd, waarna (de maternale) en neonatale uitkomsten vergelijken met situaties die zich hebben voorgedaan nadat de verloskundige deze cursus heeft gevolgd.
 23. Inzicht in positieve en negatieve factoren die bijdragen aan de bevallingservaring met
  betrekking tot de verloskundige zorgverlening in Nederland.
  Mieke Beentjes RM MSc, UvA
  A qualitative study using content analysis of the open-ended questions that were part of a survey of Rijnders et al. The survey contained 1309 returned questionnaires that resulted in 1761 analysed text fragments.
 24. Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijns verloskunde
  Mieneke Kooistra, RIVM
  Opdracht van het IGZ aan het RIVM voor de ontwikkeling van een set indicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van de eerstelijns verloskunde en het houden van toezicht op die kwaliteit. Het perspectief is die van de verloskundig zorgverlener.
 25. DELIVER: Data Eerstelijns Verloskunde
  Dr. Evelien Spelten
  Met Deliver willen de initiatiefnemers de ambitie verwezenlijken om de verloskundige zorg, representatief voor heel Nederland, in vele van haar facetten in kaart te brengen, in nauwe samenwerking met de verloskundige in het veld en met de cliënt.