Programma

10.00 – 10.20 uur    Verloskundig onderzoek in Nederland

Jeannette Spittje (SOV) en Ton Rijsemus (Wetenschapscommissie)
De verloskundige opleidingen zijn per 1 september overgegaan van het ministerie van VWS naar OCW. Dit biedt o.a. kansen voor de versteviging van het onderzoek. Daarnaast heeft de KNOV begin dit jaar de Wetenschapscommissie geïnstalleerd, met ambitieuze plannen voor de toekomst. U wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken.
Download hier de PowerPoint presentatie van Jeannette Spittje

Download hier de PowerPoint presentatie van Ton Rijsemus

10.20 – 10.40 uur     Ketenzorg in de verloskunde: Nut en noodzaakKoos van der Velden (Radboud Universiteit)
Inleiding op het centrale congresthema.
Download hier de PowerPoint presentatie van Koos van der Velden

10.40 – 11.30 uur    Ketenzorg; waar ligt de regie?
Drie inleiders zetten op prikkelende wijze uiteen wiens belang het zwaarste hoort te wegen bij de inrichting van de verloskundige ketenzorg: de zwangere vrouw, de verloskundige of de arts. En welke bijdrage speelt onderzoek aan het oplossen van de problemen in de keten? Na de inleidingen volgt een pittig debat.

  • Power to the Mothers: Edwin van Teylingen (University of Aberdeen)
  • Power to the Doctors: Eric Steegers (Erusmus Universiteit Rotterdam)
  • Power to the Midwives: Lotte van Zandwijk (Vroedvrouwenpraktijk van der Hoopstraat, Amsterdam)

Download hier de PowerPoint presentatie van Edwin van Teylingen

Download hier de PowerPoint presentatie van Eric Steegers

12.00 – 13.00 uur    Eerste ronde parallelsessies (1-5)

Sessie 1: Ketenzorg

Sessie 2: Genomineerden scriptieprijs

Sessie 3: Epidemiologie

Sessie 4: Verloskundige zorg – evaluatie van de kwaliteit

Sessie 5: Begeleiding & welbevinden

Tijdens de parallelsessies worden telkens drie presentaties van een kwartier gegeven, waarna de deelnemers discussieren onder leiding van een facilitator.
13.00 – 14.00 uur     Lunch & posterpresentatie Nederlands onderzoek
Tijdens de grote posterpresentatie presenteren onderzoekers hun resultaten van actueel onderzoek.
14.00 – 14.30 uur     Keynote speech: Wetenschappelijke samenwerking in de verloskunde

Eileen Hutton (McMaster University, Canada) Deze bevlogen spreker is een belangrijke trekker van het verloskundige onderzoek in Canada en onderzoeker van de tweede internationale External Cephalic Version Trial. In haar keynote speech zal zij ingaan op de noodzaak tot meer wetenschappelijke samenwerking in de verloskunde.

Download hier de PowerPoint presentatie van Eileen Hutton

14.30 – 15.15 uur    Scriptieprijs Verloskunde – presentatie genomineerden

Presentatie van de 3 beste onderzoeken, die zijn genomineerd voor de Expertprijs van de Scriptieprijs Verloskunde.

15.40 – 16.40 uur Tweede ronde parallelsessies (6-10)

Tijdens de parallelsessies worden telkens drie presentaties van een kwartier gegeven, waarna de deelnemers discussieren onder leiding van een facilitator.

Sessie 6: Themasessie pijnbehandeling

Sessie 7: Genomineerden scriptieprijs

Sessie 8: Preventie & gezondheidsbevordering

Sessie 9: Inrichting van de verloskundige zorg

Sessie 10: Samenwerken aan verloskundig onderzoek

16.40 – 17.00 uur     Bekendmaking winnaars Scriptieprijs Verloskunde

Een kritische vakjury maakt bekend wat de beste afstudeerscriptie was van de Nederlandse opleidingen tot verloskundige in het studiejaar 2007-2008.

Het congres is door de KNOV geaccrediteerd voor 6 uur (nummer A 08-122) en door de NVOG met 6 uur.