Scriptieprijs

Twee eerste prijzen naar Amsterdams onderzoek over beleid en prevalentie van besneden vrouwen

Het Tijdschrift voor Verloskundigen (KNOV) en Kennispoort Verloskunde (SSOV) organiseerde voor de derde keer de Scriptieprijs Verloskunde. Het doel van de Scriptieprijs Verloskunde is om blijvend aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van het verloskundige onderzoek en de wetenschappelijke onderbouwing van de eerstelijns verloskunde. De winnaars werden bekendgemaakt op 11 december tijdens de Conferentie Kennispoort 2008 in het Educatorium in Utrecht. Klik hier om het juryrapport te bekijken.

Zowel de Publieksprijs als de eerste prijs van de Expertjury gingen donderdag 11 december naar Sanna van Asperen, Lucienne Read en Maylis Sanjuan van de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen voor hun onderzoek De prevalentie van besneden vrouwen in de eerstelijns verloskundigenpraktijk in Nederland en het beleid door eerstelijns verloskundigen bij een besneden vrouw’. Het is de eerste keer dat in kaart is gebracht hoeveel besneden vrouwen voorkomen in Nederlandse eerstelijns verloskundigepraktijken en wat voor beleid verloskundigen hanteren voor deze bijzondere groep zwangeren.  In totaal stemden 789 mensen op hun favoriete scriptie voor de Publieksprijs, die werd uitgereikt door Erna Kerkhof, verloskundige bestuurslid van de KNOV.

De jury van de Expertprijs oordeelde dat het verfrissend is dat een onderwerp als dit gekozen is. Het is kwantitatief gezien een klein item, maar kwalitatief en ethisch gezien een hot-item, en heel belangrijk voor de eerstelijn. De jury prees het feit dat de onderzoekers daar aandacht aan besteed hebben. “Hier staat een stevig verhaal, waarin door de mate van detaillering goed tot uitdrukking komt, hoe omvangrijk en complex deze problematiek is en dat veel verloskundigen toch wel worstelen met dit onderwerp. “, aldus de jury.

Het betreft een beschrijvend dwarsdoorsnede onderzoek in de eerstelijns verloskundigen populatie op basis van een gestructureerde vragenlijst. Van de 471 aangeschreven verloskundigenpraktijken was er een respons van maar liefst 355 praktijken (75%). De prevalentie van besneden vrouwen in eerstelijns verloskundigenpraktijken is 0.3%. Meer dan driekwart van de verloskundigenpraktijken heeft aangegeven ooit een besneden vrouw te hebben begeleid. Wat betreft het beleid prenataal, nataal en postnataal is het beleid tussen de praktijken onderling niet eenduidig.

De tweede prijs ging naar Tinie de Nood en Chantal Schlechter van de Verloskunde Academie Rotterdam voor hun arbeidsintensieve vignettenstudie Welke factoren zijn van invloed op de beleidskeuze van eerstelijns verloskundigen bij niet-vorderende ontsluiting?’. De jury was van mening dat deze auteurs begrijpen hoe ze onderzoek moeten doen, waarbij ze eigenzinnig en vernieuwend te werk zijn gegaan en daarmee de tweede prijs waard.

Ook de derde prijs was voor een Rotterdams onderzoek: Ondergewicht ondergewaardeerd? van Suzanne Bosch. De jury is van mening dat hier sprake is van een origineel onderwerp. Het begrip ‘leuk’ viel zelfs. Het onderwerp is relevant, zeker in relatie tot alle aandacht op overgewicht. Een goede zaak om ook aan de andere kant van het spectrum aandacht te besteden. Er is sprake van een heldere en consequente beschrijving van de gevonden literatuur en het is goed geformuleerd.

Er waren in totaal 8 nominaties, afkomstig van de 4 verloskunde opleidingen in Nederland (oftewel de opleidingen in Maastricht – VVM, Rotterdam – SROV, Amsterdam en Groningen – AVAG).

De jury bestond uit

  • Aafke van Os en Claudia van Dijk, verloskundigen en twee van de drie winnaars van de eerste prijs 2007. Dat is een nieuw onderdeel van de prijs: de eerste prijswinnaar is het daarop volgende jaar lid van de jury.
  • Mariet van Diem, verloskundige en epidemioloog
  • Rita Iedema, verloskundige, hoofd van de afdeling verloskunde van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.
  • Simone Buitendijk, arts-epidemioloog, hoogleraar moeder- en kindzorg bijjhet LUMC en bij TNO Kwaliteit van Leven
  • Marianne Amelink, verloskundige, inspecteur perinatale zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Wil van Veen, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verloskundigen, secretaris.

Over de uitslag van de scriptieprijs kan niet gecorrespondeerd worden. Alle scripties zijn terug te vinden in de onderzoeksdatabase van de Kennispoort