Sessie 10: Samenwerken aan verloskundig onderzoek

Deze sessie draait rond het Verloskundig Consortium (VC) en de organisatie en ondersteuning van (grootschalig) wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Corine Verhoeven (MMC), toont hoe het consortium een multicentre onderzoek naar het optimale beleid bij zwangerschapshypertensie mogelijk maakt. Vervolgens worden twee nieuwe ketenzorgprojecten van het VC gepresenteerd, waarbij ook wordt ingegaan op de orga nisatorische aspecten voor toekomstige deelnemende 1e lijns praktijken. Pien Offerhaus (KNOV) presenteert een onderzoeksopzet naar het verbeteren van de uitvoering van de uitwendige versie in Nederland, en Ben Willem Mol (AMC-UvA) presenteert een onderzoeksopzet naar de mogelijkheden van het vroegtijdig opsporen en preventie van ernstige vroeggeboorte, door het echoscopisch meten van de cervixlengte. Henny Wijnen, verloskundige, onderzoeker en lid van de wetenschapscommissie, leidt de discussie.
Download hier de PowerPoint presentatie van Ben Willem Mol

Download hier de PowerPoint presentatie van Corine Verhoeven