Sessie 9: Inrichting van de verloskundige zorg

In deze sessie toont Marijke Hendrix (Maastricht Universitair Medisch Centrum) uitkomsten van haar onderzoek over de verschillen in doelmatigheid en effectiviteit van de verloskundige zorg bij bevallingen thuis, poliklinisch en klinisch. Vervolgens geven Stefan zum Vörde (Verloskunde Centrum West) en Anna Krüger (AGIS, adviseur geboortezorg) afzonderlijk hun prikkelende visie op de ontwikkeling van meer cliëntgerichte verloskundige zorg.

De discussie na afloop staat onder leiding van Evelien Spelten (Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen)