Parallelsessie 4 Midwifery Research Network Netherlands

Marianne Nieuwenhuijze MPH, Academie voor Verloskunde Maastricht
Dr. Evelien Spelten, Academie voor Verloskunde Amsterdam en Groningen

Hanneke Torij, Verloskunde Academie Rotterdam
Dr. Esteriek de Miranda, Universitaire Masteropleiding Verloskunde Universiteit van Amsterdam/AMC

De KNOV Wetenschapscommissie Verloskunde heeft in haar opdracht mede de vraag gekregen om plannen te maken voor de oprichting van een netwerkorganisatie voor eerstelijns verloskundig onderzoek. In een subcommissie ‘Onderzoeksnetwerk Fysiologisch Verloskunde’ is een concrete aanpak ontwikkelt door vertegenwoordigers van de 3 Nederlandse verloskunde academies, de Master Verloskunde in Amsterdam en het Verloskundig Consortium. Het op te richten onderzoeksnetwerk heeft inmiddels de naam gekregen ‘Midwifery Research Network Netherlands’ (MRNN).

Nederland telt 484 eerstelijns praktijken, waar in totaal 1.665 verloskundigen werkzaam zijn (NIVEL, 2007). Veel van deze praktijken worden nu al regelmatig benaderd voor hun medewerking aan talloze onderzoeken van TNO, het Verloskundig Consortium, universiteiten, het NIVEL, etcetera. Ook de opleidingen tot verloskundigen stellen zich actief op als onderzoeksinstellingen en benaderen verloskundige praktijken voor hun deelname.
Om versnippering van inspanningen en irritaties in het veld te voorkomen is het van belang om de ‘werkveldbenadering’ van de opleidingen af te stemmen. Daarnaast draagt deze gezamenlijkheid ook bij aan de kracht van het onderzoek. Zowel in de richting van de verloskundige praktijken als de collega-onderzoekers bij andere onderzoeksinstellingen.
Tijdens deze parallelsessie doen leden van het oprichtingsbestuur MRNN uit de doeken hoe dit nieuwe onderzoeksnetwerk voor de eerste lijn zal gaan functioneren.
Download hier de PowerPoint presentatie van Marianne Nieuwenhuijze