Parallelsessie 6 Veiligheid voor de moeder

LEMMoN-studie heeft een schat aan informatie opgeleverd over de incidentie, mortaliteit en risicofactoren van ernstige maternale morbiditeit in Nederland. Jeanette Mesman (LUMC) presenteert de conclusies voor de 1e lijn. Marijke Hendrix (UMC Maastricht) gaat in op de multicentre prospectieve cohortstudie ‘Wat bevalt beter? Thuis of poliklinisch’. Dit landelijke onderzoek vergelijkt o.a. de interventies bij 500 nulliparae zonder medische indicatie met 250 vrouwen in de 2e lijn vanaf 16 weken zwangerschap tot zes weken post-partum. Zij spreekt over de perceptie van zwangeren en hun partners. Waarvoor kiezen ze en wat vinden zij belangrijk voor hun bevallingsomgeving? Trees Wiegers (NIVEL) gaat in op de CQ-index voor cliënttevredenheid. Joost Zwart (LUMC) promoveerde in september op de LEMMoN- studie en leidt deze sessie.

LEMMoN audit; Risicoselectie en substandaard zorgfactoren bij obstetrische complicaties thuis.

Jeanette Mesman, Physician Assistant –Klinisch verloskundige, Leids Universitair Medisch Centrum

Elke casus van ernstige maternale morbiditeit verdient een audit!

Zover zijn we nog lang niet, maar de eerste stappen daartoe zijn wel gezet. Allereerst met het uitvoeren van het LEMMoN onderzoek onder leiding van Joost Zwart en Jos van Roosmalen. Gedurende twee jaar zijn alle vrouwen in geheel Nederland met ernstige maternale morbiditeit tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed geïncludeerd. Een aantal van de geïncludeerde casus zijn geaudit, waaronder 16 casus van ernstige maternale morbiditeit in de eerste lijn na een thuispartus. Overall blijkt in 80% van de onderzochte casus sprake te zijn van substandard care. Er blijken dus nog veel aanknopingspunten te zijn voor verbetering van de verloskundige zorg.

In deze sessie krijgt u een beeld van de opzet en resultaten van deze LEMMoN audit en genoeg inspiratie om zelf een audit te gaan organiseren naar casus van ernstige maternale morbiditeit in uw praktijk, ziekenhuis of verloskundige samenwerkingsverband.

Download hier de PowerPoint presentatie van Jeanette Mesman

De ontwikkeling van de CQ Index in het algemeen en de CQ Index Kraamzorg in het bijzonder

Dr. T.A. (Trees) Wiegers, NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Uitleg over de ontwikkeling van de CQ-Index als standaard voor het meten van cliëntervaringen in de zorg.

  • Hoe verloopt een ontwikkeltraject, van idee tot gevalideerd meetinstrument?
  • Wat wordt er gemeten, voor wie zijn de resultaten bedoeld, hoe wordt de kwaliteit van het meetproces (instrumenten, uitvoerders, rapportages) gecontroleerd?
  • In hoeverre is sprake van een landelijke standaard?

Korte toelichting op ontwikkeltraject CQ Index Geboortezorg
Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de CQ-Index Kraamzorg

Download hier de PowerPoint presentatie van Trees Wiegers

Download hier de PowerPoint presentatie van Marijke Hendrix