Parallelsessie 7 Veiligheid van het systeem: Meten

Mieneke Kooijstra (RIVM) presenteert de achtergronden en doelstellingen van het nieuwe systeem van kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijns verloskunde, die zijn ontwikkeld in opdracht van de IGZ. Adja Waelput (RIVM) presenteert de stand van zaken rond de Perinatal Audit. Op verzoek van het Ministerie van VWS voert het Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St Radboud, een onderzoek uit naar de patiëntveiligheid van de Nederlandse eerstelijnszorg. Lucie Martijn (KNOV) begeleidt het verloskundige deel van dit onderzoek. De sessie wordt geleid door Ineke van der Hoff (KNOV).

Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnsverloskunde. Bevalt het?

Mieneke Kooistra, Ir., Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu, afdeling Preventie & Zorgonderzoek.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de Vereniging voor Verloskundig Actieve Huisartsen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, willen de kwaliteit van thuisbevallingen in Nederland kunnen vaststellen en verbeteren. Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een set indicatoren gedefinieerd die de verloskundige zorg meetbaar maakt.
Om draagvlak te creëren, is er voor gekozen de beroepsgroep te betrekken bij het werkproces. Experts uit het werkveld beoordeelden in hoeverre de conceptindicatoren haalbaar zijn in de dagelijkse praktijk en of ze daadwerkelijk een afspiegeling zijn van de kwaliteit van verloskundig handelen. Uiteindelijk, na het oordeel van de experts, stelde de werkgroep een set van 23 indicatoren vast als graadmeter voor de kwaliteit van thuisbevallingen.

Trefwoorden:
kwaliteit van zorg, kwaliteitsindicatoren, eerstelijnsverloskunde, Delphi-onderzoek, monitoring

Download hier de PowerPoint presentatie van Mieneke Kooistra

Wat levert de perinatale audit op?

Adja Waelput, coördinator landelijk implementatie perinatale audit
Tot 1 januari 2010 deel van het RIVM, daarna Stichting Perinatale Audit Nederland

Wat levert perinatale audit op? Welke concrete verbeterpunten voor de dagelijkse praktijk kunt u verwachten, of welke informatie (data) over de kwaliteit van de perinatale zorg in Nederland ?

Huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en pathologen werken samen aan de landelijke invoering van perinatale audit. Doel is verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ervaringen in Noorwegen en Engeland laten zien dat dit haalbaar is.

Tijdens een perinatale audit kijken zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier naar de daadwerkelijk verleende zorg: was die zoals die had moeten zijn? Kan de zorg eventueel beter? Hoe dan en wat moet daarvoor veranderd worden?
De basis bestaat uit lokale audits, die multidisciplinair en binnen de reguliere samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. Niet alleen de direct betrokken, maar alle zorgverleners worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast zijn er regionale en landelijke, thematische audits. Om te beginnen een thematische audit naar á terme perinatale sterfte
 

Download hier de PowerPoint presentatie van Adja Waelput

Patiëntveiligheid in verloskunde praktijken

Lucie Martijn, MSc, KNOV

Op verzoek van het Ministerie van VWS voert het Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St Radboud, een onderzoek uit naar de patiëntveiligheid van de Nederlandse eerstelijnszorg anno 2009. Het doel is het representatief in beeld brengen van deze patiëntveiligheid. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan een hogere prioriteit voor het onderwerp en kunnen dienen als voormeting voor een evaluatie van activiteiten op dit gebied over enkele jaren.

Patiëntveiligheid staat hoog op de agenda van zorgvragers, zorgaanbieders en overheid. In navolging van onderzoek naar patiëntveiligheid in ziekenhuizen worden door middel van dit onderzoek mogelijke risico’s voor patiëntveiligheid in de eerste lijn in kaart gebracht. Naast huisartsenzorg, tandartsenzorg en fysiotherapeutische zorg wordt ook binnen de eerstelijns verloskundige praktijken onderzoek gedaan. Het onderzoek omvat dossieronderzoek, incident-meldweken en het beoordelen van praktijkvragenlijsten.