Postersessie

De Postersessie tijdens Kennispoort 2009, biedt een interessante dwarsdoorsnede vormen van het actuele verloskundig onderzoek in Nederland. Deelnemers aan het congres konden dit jaar voor het eerst inschrijven op twee thematische routes langs de posters, waarbij telkens korte presentaties zijn gegeven door de onderzoekers, onder leiding van tourgids Leonie Welling (Verloskunde Academie Rotteradam):

De volgende posters zijn aangemeld en geaccepteerd voor Kennispoort 2009: