Programma

09.30-10.00 Ontvangst/registratie

10.00-10.30 Welkom
Welkom door dagvoorzitter. Rafael van Crimpen, voorzitter van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige, geeft een update vanuit de opleidingen op het gebied van verloskundig onderzoek en academisering.

Download hier de PowerPoint presentatie van Rafael van Crimpen

10.30-11.15 Patiëntveiligheid
Cordula Wagner, bijzonder hoogleraar Patiëntveiligheid in de gezondheidszorg, NIVEL/VUmc/EMGO+.
Cordula Wagner doet onderzoek naar de invloed van de organisatie van zorg, de veiligheidscultuur, en de communicatie en samenwerking binnen en tussen professies op het vóórkomen en het voorkómen van onbedoelde zorggerelateerde schade aan patiënten.

Download hier de PowerPoint presentatie van Cordula Wagner

11.15-12.00 Key note: Safe motherhood and the Millenium Goals
Valerie Fleming, Professor of Midwifery, Glasgow Caledonian University.
Als Deputy Director van het WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery speelt professor Fleming een centrale rol in het realiseren van de wereldwijde millennium doelstellingen met betrekking tot de moeder- en kindsterfte.

Download hier de PowerPoint presentatie van Valerie Fleming

12.00-13.00 Lunch & posterpresentatie Nederlands onderzoek
Tijdens de grote posterpresentatie presenteren onderzoekers hun resultaten van actueel onderzoek. Op www.kennispoort2009.nl vindt u het meest actuele overzicht van deelnemende onderzoekers.

13.00-13.30 Veiligheid in de verloskunde: een overzicht
Simone Buitendijk, TNO & bijzonder hoogleraar 1e lijns verloskunde, AMC-UvA.
Een overzicht van de actuele onderzoeksdilemma’s voor de verloskunde rondom het thema veiligheid.

Download hier de PowerPoint presentatie van Simone Buitendijk

13.30-14.30 Eerste ronde parallelsessies (1-5)
Tijdens de parallelsessies worden telkens drie presentaties van een kwartier gegeven, waarna de deelnemers discussiëren onder leiding van een facilitator.

14.30-15.15 Pauze & posterpresentatie

15.15-15.45 Presentatie eindrapportage Wetenschapscommissie
Ton Rijsemus, secretaris Wetenschapscommissie KNOV
In februari 2008 installeerde de KNOV de Wetenschapscommissie Verloskunde. De commissie heeft gewerkt aan een wetenschapsagenda, een financieringsplan, een aanzet tot de inrichting van een netwerkorganisatie voor verloskundig onderzoek en het stimuleren van (bijzondere) leerstoelen midwifery research aan universiteiten. De commissie heeft haar werkzaamheden afgerond en zal tijdens deze presentatie haar bevindingen bekendmaken.

Download hier de PowerPoint presentatie van Ton Rijsemus

15.45-17.00 Tweede ronde parallelsessies (6-10)

17.00-17.25 Uitreiking prijzen Scriptieprijs Verloskunde, voorlezen juryrapport
Een kritische vakjury maakt bekend welk onderzoek de Scriptieprijs Verloskunde 2009 heeft gewonnen. Daarnaast wordt de Publieksprijs uitgereikt, waarvoor gestemd kan worden op www.kennispoort2009.nl

17.30 Afsluiting door dagvoorzitter en Borrel