Scriptieprijs

Welkom op de website van de Scriptieprijs Verloskunde, de prijzen voor de beste afstudeerscriptie van het onderwijsjaar (2008-2009). Er waren dit jaar vier nominaties, afkomstig van de verloskunde opleidingen in Maastricht (AVM) en Rotterdam (VAR). De winnaars worden bekendgemaakt op 10 december tijdens de Conferentie Kennispoort 2009 in het Educatorium in Utrecht.

Ine van Veldhoven, student van de Academie Verloskunde Maastricht, heeft  beide hoofdprijzen in de wacht gesleept. Ze won zowel de prestigieuze prijs van de kritische expertjury als de publieksprijs.  Voor de publieksprijs brachten ruim 600 personen hun stem uit op deze site.

De winnende scriptie gaat in op de vraag of een ‘low risk’ obese zwangere meer kans heeft op schouderdystocie bij haar à terme partus dan een ‘low risk’ zwangere zonder obesitas? taat in de database van Kennispoort Verloskunde (zorg wel dat u bent ingelogd). De winnares ontving een oorkonde, een juryrapport, een kunstwerk en een geldbedrag van € 1000,-. De jury was van mening dat Ine van Veldhoven haar best gedaan heeft om in een helder betoog antwoord te geven op haar onderzoeksvraag. Daar is zij zeker in geslaagd, door de lezer stap voor stap mee te nemen in de wijze waarop de vraagstelling is onderzocht en het antwoord onderbouwd wordt.

De tweede plaats was voor Hülya Hardus en Eve Hannant van de Rotterdamse Verloskunde Academie. Zijn schreven een onderzoeksvoorstel voor een onderzoek naar de preconceptionele activiteiten van vrouwen met een kinderwens, na het invullen van Zwangerwijzer en die niet naar een preconceptioneel consult (PCC) gaan. Deze groep wordt vergeleken met vrouwen die geen Zwangerwijzer hebben ingevuld en niet naar een PCC gaan. Over deze scriptie oordeelde de jury dat hier sprake is van een mooie studieopzet.  “Het betreft een onderzoeksvoorstel dat helder is geformuleerd. Deze scriptie is prettig leesbaar, scoort hiervoor het hoogst van alle vier de scripties en het betreft een, voor de eerstelijn, actueel onderwerp. In kwaliteit springt deze scriptie er uit. De vraagstelling is relevant en origineel.”

Het volledige juryrapport kan hier worden gedownload.

De jury was dit jaar behoorlijk kritisch en uitvoerig in haar oordeel, wat niet bij alle aanwezigen in goede aarde viel. Na afloop verzekerde de jury dat het grondige commentaar echt is bedoeld als stimulans om de kwaliteit van het onderzoek naar een hoger plan te trekken. De jury heeft volop waardering voor de geleverde prestatie, zoals ze ook al Suze Jans tijdens de uitreiking al benadrukte. Het organisatieteam van de Scriptieprijs Verloskunde heeft aangekondigd de opzet en doelstellingen van de prijs tegen het licht te houden en waar nodig aanpassingen voor te stellen in de opzet. Gezocht wordt naar een passende balans tussen het aanwakkeren van enthousiasme onder toekomstige onderzoekers en een objectieve beoordeling het aangeleverde onderzoek.

De Scriptieprijs Verloskunde is een jaarlijks initiatief van Kennispoort Verloskunde en het Tijdschrift voor Verloskundigen. De expertjury bestond dit jaar uit Mariet van Diem (verloskundige en epidemioloog), Rita Iedema (hoofd afdeling verloskunde van het UMC Utrecht), Lucienne Read, Sanna Meijer-van Asperen en Maylis Sanjuan (verloskundigen en winnaars Scriptieprijs 2008), Relinde van der Stouwe (redactielid TvV/KNOV), Anke de Jonge (onderzoeker VUmc/EMGO/AVAG) Suze Jans (onderzoeker VUmc/EMGO en medewerker KNOV) en Wil van Veen ( hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verloskundigen en secretaris Scriptieprijs).

 

Het is inmiddels de vierde keer dat het Tijdschrift voor Verloskundigen (KNOV) en Kennispoort Verloskunde (SSOV) deze competitie organiseren voor de studenten van de verloskunde academies in Nederland. Het doel van de Scriptieprijs Verloskunde is om blijvend aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van het verloskundige onderzoek en de wetenschappelijke onderbouwing van de eerstelijns verloskunde.

Helaas namen de opleidingen in Amsterdam en Groningen (AVAG) dit jaar niet deel. Door een verandering in het onderwijsprogramma waren er het afgelopen jaar geen afstudeerscripties. In het onderwijsprogramma is inmiddels een specifiek onderzoekssemester ingebouwd, waardoor de AVAG volgend jaar wel weer van de partij zal zijn.

Over de uitslag van de scriptieprijs kan niet gecorrespondeerd worden. Alle scripties zijn terug te vinden in de onderzoeksdatabase van de Kennispoort.