parallelsessies

Er hebben zeven parallelsessies van 1¾  uur plaatsgevonden. In deze themasessies zin meerdere korte presentaties over het thema gegeven en was er ruimte voor discussie. Het aantal deelnemers bedroeg gemiddeld 120 personen.

Parallelsessie 1: Psychiatrie, zwangerschap en baring: bijspijkersessie van de WPOG
Deze intensieve bijspijkersessie van zes presentaties en discussie is geheel verzorgd door de WPOG. Wat elke verloskundige zorgverlener zou moeten weten over PTSS, bipolaire stoornissen, kraambedpsychose, enzovoort. Sessieleider is gynaecoloog Jeroen Dijkstra, Isala Klinieken.

 • Anne-Marie Sluis, klinisch verloskundige LUMC, over angst en bevalling en invloed op keuze voor baring thuis of in ziekenhuis.
  Download hier de presentatie van Anne-Marie Sluis
 • Claire Stramrood, arts-onderzoeker UMCG, doet onderzoek naar PTSS na de ongecompliceerde en gecompliceerde (PE, vroeggeboorte) zwangerschap. Inmiddels is een deel van het onderzoek afgerond.
  Download hier de presentatie van Claire Stramrood
 • Veerle Bergink, psychiater Erasmus MC, over bipolaire stemmingsstoornissen en postpartumpsychose.
 • Diana Koster, verloskundige & vrouwencoach, over de taak en mogelijkheden van verloskundigen in het herkennen van en omgaan met angst- en depressieve klachten tijdens de zwangerschap.
  Voor nadere inforamatie over de presentatie van Diana Koster kunt u haar zelf benaderen: info@dianakoster.nl
 • Karin van Doesum, preventiefunctionaris Dimence Deventer, over preventieve Moeder-Baby interventie die  inmiddels door bijna 90% van alle ambulante GGZ-instellingen wordt aangeboden. Zij heeft dit concept bedacht en uitgewerkt in Nederland. Het gaat om video-home training thuis tot een leeftijd van acht maanden bedoeld om de hechting tussen ouders en kind te verbeteren.
  Download hier de presentatie van Karin van Doesum
 • Tom Schneider, gynaecoloog/perinatoloog Erasmus MC Sophia, over Psychiatrische medicatie tijdens de zwangerschap. Eind 2011 komt een eerste versie uit van de multidisciplinaire richtlijn SSRI tijdens de zwangerschap en lactatie.
  Download hier de presentatie van Tom Schneider

Parallelsessie 2: Niet bang voor samenwerking: ervaringen uit de praktijk
Intensievere samenwerking is het sleutelwoord in de verschillende recente adviezen over kwalitatieve verbetering van de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Wat maakt samenwerking in dit domein lastig? Welke psychische barrières zijn er en hoe worden ze in de praktijk overwonnen. In deze parallelsessie is een schat aan onderzochte praktijkervaringen aan bod gekomen. Sessieleider was Rafael van Crimpen, AVM.

 • Walter Stuifzand van Dockwerk, organisatiedeskundige met VSV-ervaring, over de psychologische kant van goede samenwerking in multidisciplinaire teams.
  Download hier de presentatie van Walter Stuifzand
 • Juliet Droog, verloskundige en manager LUMC over nieuwe scenario’s voor samenwerking in perinatale zorg. De voorstellen uit haar MBA-thesis zijn concreet vormgegeven in de regio Leiden.
  Download hier de presentatie van Juliet Droog
 • Carola Groenen, verloskundig adviseur en projectleider over succesvolle consortiumvorming in de regio. Met praktijkvoorbeelden uit o.a. Nijmegen en Noord-Limburg.
  Download hier de presentatie van Carola Groenen
 • Marleen Bosch, verloskundige en projectleider STBN, over de praktijkervaringen rond effectieve samenwerking in het 1e-2e lijns geboortecentrum.
  Download hier de presentatie van Marleen Bosch
 • Esther Feijen-de Jong, promovendus van de Deliver-studie en verloskundige Oda Kerkvliet over de samenwerking tussen huisartsen en verloskundigen.
  Download hier de presentatie van Oda Kerkvliet en Esther Feijen

Parallelsessie 3: Angst en pijn
In Nederland loopt interessant en divers onderzoek naar baringspijn. Neurowetenschappelijke aspecten van baringspijn, angst voor en omgaan met baringspijn. Daarnaast zijn ook de ervaringen en verwachtingen van vrouwen aan bod gekomen. Hoe ver staat het met dit onderzoek  en wat leren deze inzichten ons over voorbereiding op de baring, voorlichting en counseling van zwangeren over pijn en pijnstilling, en de zorgverlening aan barende vrouwen? In het eerste uur zijn drie presentaties gegeven, gevolgd door een workshop van 45 minuten van Ruth Evers. Sessieleider was Jannet Bakker, AMC

 • Irena Veringa, verloskundige en onderzoeker – Doet promotieonderzoek over angst voor de baring, en dan in het bijzonder angst voor pijn. Legt ook link naar coping. Ze doet deze onderzoeken met de Universiteit Leiden in samenwerking met LUMC, TNO en ITON-VU.
 • Trudy Klomp, verloskundige en promovendus AVAG, over haar promotieonderzoek naar ‘management of labour pain’ met o.a. uitkomsten van de Deliver-studie.
  Download hier de presentatie van Trudy Klomp
 • Isabel van Helmond, medisch antropoloog en socioloog, over de culturele betekenis van pijn bij de bevalling.
  Download hier de presentatie van Isabel van Helmond
 • Ruth Evers, verloskundige, coach en trainer, Talmor. Zij geeft een compacte workshop over de wijze waarop zorgverleners kunnen omgaan met angst. Hoe werk je aan zelfvertrouwen?
  Download hier de presentatie van Ruth Evers

Parallelsessie 4A: Midwifery Science – 3 grote studies van de Verloskunde Academies
Presentaties van 3 grote onderzoeken, waarin de verloskunde academies van Amsterdam/Groningen, Maastricht en Rotterdam momenteel participeren. Sessieleider was Gea Vermeulen, AVAG

 • Evelien Spelten, psycholoog, programmaleider Deliver-studie AVAG, over de resultaten van de Deliver-studie, de nationale vierjarige studie naar het functioneren van de eerstelijns verloskundige zorg.
  Download hier de presentatie van Evelien Spelten
 • Marianne Nieuwenhuijze, verloskundige-onderzoeker en voorzitter Vakgroep Midwifery Science AVM, over de Maastrichtse studie ‘Gewoon gezond zwanger’. Doel is de ontwikkeling van richtlijnen en tools voor verloskundigen, om een betere begeleiding van zwangeren met excessieve gewichtstoename en psychische klachten mogelijk te maken.
  Download hier de presentatie van Marianne Nieuwenhuijze
 • Adja Waelput, projectmanager Healthy Pregnancy 4All Erasmus MC en Hanneke Torij, associate lector en programmaleider Academische Praktijk VAR, over ‘Klaar voor een kind’: o.a. onderzoek vanuit de academische werkplaats en de uitrol van het Rotterdamse programma naar 6 andere grote steden.
  Download hier de presentatie van Hanneke Torij en Adja Waelput

Parallelsessie 4B: Postertour – ‘Aandacht voor etniciteit en achterstand’
Postertour van zeven presentaties rondom het thema ‘Aandacht voor etniciteit en achterstand’ met korte presentaties van de onderzoekers zelf. Een ideale manier om in kort tijdsbestek een goede indruk van de aanwezige posters te krijgen. Sessie leider was Gea Vermeulen, AVAG

 • Kirsten Heetkamp ,’Vroeg begonnen, veel gewonnen.’ Persoonskarakteristieken van vrouwen die te laat in zorg komen bij de verloskundige hulpverlener.
  Download hier de poster van Kirsten Heetkamp
 • Janneke Gitsels, Midwives’ knowledge of Islam within the scope of client decision making on prenatal screening; misconceptions about early termination of pregnancy in Islamic law.
  Download hier de poster van Janneke Gitsels
 • Ingrid Peters, Werving vrouwen in een achterstandspositie voor Voorlichting Perinatale Gezondheid.
  Download hier de poster van Ingrid Peters
 • Agatha Boerleider, Zorgverlening aan niet-westerse allochtone cliënten: de ervaringen van eerstelijnsverloskundigen.
  Download hier de poster van Agatha Boerleider
 • Eva Loomans, Psychosocial stress and negative emotions during pregnancy are related to perinatal outcomes: Results from a large multi-ethnic community based birth cohort – the ABCD study-.
  Download hier de poster van Eva Loomans
 • Suze Jans, Hemoglobinopathie dragerschapscreening op basis van etniciteit: Attitudes en ervaren barrières bij verloskundigen en huisartsen.
  Download hier de poster van Suze Jans
 • Anita Ravelli, Racial disparities in perinatal mortality at 40, 41 and 42 weeks of gestation.
  Download hier de poster van Anita Ravelli

Parallelsessie 5: Sociale kaart/horizontale ketenzorg voor psychosociale klachten in de 1e lijn
Verloskundigen in de eerste lijn worden regelmatig geconfronteerd met zwangere vrouwen waarbij (een vermoeden van) psychosociale problematiek speelt. Verwijzing voor specialistische obstetrische zorg is niet nodig, maar wel extra aandacht en expertise die buiten de verloskundige ligt. Hoe onderkennen verloskundigen deze problematiek, wat is een effectieve aanpak en welke experts (sociale kaart/horizontale ketenzorg) worden daarbij betrokken? Sessieleider was Hanneke Torij, VAR.

 • Chantal Quispel, promovendus Erasmus MC-Klaar voor een Kind: promotieonderzoek rond GyPsy-screening ter detectie van psychopathologie en psychosociale problematiek tijdens de (vroege) zwangerschap.
  Download hier de presentatie van Chantal Quispel
 • Astrid Merkx, onderzoeker en docent AV-M over Preventie van kindermishandeling
  Download hier de presentatie van Astrid Merkx
 • Hanneke Termeer, psycholoog-seksuoloog en verloskundige, AMC en Seksuologiepraktijk Termeer over het signaleren en begeleiden van  seksuologische klachten
  Download hier de presentatie van Hanneke Termeer
 • Anne Annegarn, senior adviseur 1e Lijn Amsterdam over voorbeelden van goede samenwerking tussen verloskundigen, Centra Jeugd en Gezin en AMK
  Download hier de presentatie van Anne Annegarn

Parallelsessie 6: Angst en depressie – samenwerking in de POP-poli
De POP-poli’s zijn inmiddels niet meer weg te denken, maar hoe werken ze precies, wie stuur je ernaar toe? En hoe ga je in je praktijk om met een zwangere met zulke problemen? Drie presentaties met ruimte voor discussie. Sessieleider was Anne-Marie Sluis, LUMC

 • Adriaan Honig, hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VUmc en medeoprichter van de POP-poli van het Lucas Andreas.
  Download hier de presentatie van Adriaan Honig
 • Kinderarts Dirk Jan Pot, Gelre Apeldoorn over model vanuit kindergeneeskunde om kwetsbaarheid in te schatten vanuit kindergeneeskundig perspectief.
  Download hier de presentatie van Dirk Jan Pot
 • Monique Frohn en Dianne Maingay, psychiater en kinderarts in Flevoziekenhuis Almere over samenwerking met de eerste lijn in een goed functionerende POP-poli
  Download hier de presentatie van Dianne Maingay
  Download hier de presentatie van Monique Frohn

Parallelsessie 7A: Midwifery Science – opvallend onderzoek van SOV-onderzoeken
Vier presentaties van de verloskunde academies in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam. Het is een selectie van het meest opvallende en relevante onderzoek, dat de studenten het afgelopen jaar hebben verricht. Sessieleider was Marion van Harn, VAR

 • Inleiden bij 41 of 42 weken: cliëntgerichte benadering? (AVM: Lisa Berghuis, Inge Brunenberg, Dionne Denessen, Lieke Dijstelbloem)
  Download hier de presentatie ‘Inleiden bij 41 of 42 weken’
 • Een sprong in het diepe: een inventarisatie van de waterbevalling in Nederland (VAR: Tessa Büsscher en Yvon Noordermeer)
 • De Nederlandse foetale sterfte naar geboortegewicht in Europees perspectief: Resultaten van het Euro-Peristat project. (AVAG, locatie Amsterdam: Karin van den Brink-Salomons, Meike Bisschops en Renske Kuiper)
  Download hier de presentatie ‘De Nederlandse foetale sterfte naar geboortegewicht’
  Download hier de presentatie ‘Een sprong in het diepe’

Parallelsessie 7B: Postertour – ‘De techniek van het baren’
Postertour van zes presentaties rondom het thema ‘De techniek van het baren’ met korte presentaties van de onderzoekers zelf. Een ideale manier om in kort tijdsbestek een goede indruk van de aanwezige posters te krijgen. Sessieleider was Marion van Harn, VAR

 • Marta Jozwiak, Prediction of cesarean section in women with an unfavorable cervix at term.
  Download hier de poster van Marta Jozwiak
 • Ellen Schoorel, Mode of delivery after previous cesarean section in the Netherlands.
  Download hier de poster van Ellen Schoorel
 • Ageeth Rosman, Patients’and professionals’barriers and facilitators to external cephalic version for breech presentation at term, a qualitative analysis.
  Download hier de poster van Ageeth Rosman
 • Bernice Engeltjes, Assessment of External Cephalic Version in a Dutch Regional Hospital.
  Download hier de poster van Bernice Engeltjes
 • Corine Verhoeven, Does ultrasonographic fetal head position prior to induction of labour predict the outcome of delivery?
  Download hier de poster van Corine Verhoeven
 • Joepe Kaandorp, Higher rates of secondary caesarean sections and assisted vaginal deliveries per hospital do not improve perinatal outcome.
  Download hier de poster van Joepe Kaandorp