postersessie

Voor dit congres heeft een recordaantal van 57 onderzoekers een poster ingestuurd. Samen vormen de posters een actuele dwarsdoorsnede van het verloskundige onderzoek in Nederland. Download hier de lijst van posters op PDF. De posters kunnen bekeken worden tijdens de pauzes in de centrale hal.

Daarnaast worden er tijdens de parallelsessies 4B en 7B twee tours georganiseerd van telkens 6-7 opvallende onderzoeken die ieder in een paar minuten worden toegelicht. Een ideale manier om in kort tijdsbestek een goede indruk van de aanwezige posters te krijgen:

Download hier alle posters (23MB).

Parallelsessie 4B: Postertour – ‘Aandacht voor etniciteit en achterstand’

 • Kirsten Heetkamp ,’Vroeg begonnen, veel gewonnen.’ Persoonskarakteristieken van vrouwen die te laat in zorg komen bij de verloskundige hulpverlener.
 • Janneke Gitsels, Midwives’ knowledge of Islam within the scope of client decision making on prenatal screening; misconceptions about early termination of pregnancy in Islamic law.
 • Ingrid Peters, Werving vrouwen in een achterstandspositie voor Voorlichting Perinatale Gezondheid.
 • Agatha Boerleider, Zorgverlening aan niet-westerse allochtone cliënten: de ervaringen van eerstelijnsverloskundigen.
 • Eva Loomans, Psychosocial stress and negative emotions during pregnancy are related to perinatal outcomes: Results from a large multi-ethnic community based birth cohort – the ABCD study-.
 • Suze Jans, Hemoglobinopathie dragerschapscreening op basis van etniciteit: Attitudes en ervaren barrières bij verloskundigen en huisartsen.
 • Anita Ravelli, Racial disparities in perinatal mortality at 40, 41 and 42 weeks of gestation.

Parallelsessie 7B: Postertour – ‘De techniek van het baren’

 • Marta Jozwiak, Prediction of cesarean section in women with an unfavorable cervix at term.
 • Ellen Schoorel, Mode of delivery after previous cesarean section in the Netherlands.
 • Ageeth Rosman, Patients’and professionals’barriers and facilitators to external cephalic version for breech presentation at term, a qualitative analysis.
 • Bernice Engeltjes, Assessment of External Cephalic Version in a Dutch Regional Hospital.
 • Corine Verhoeven, Does ultrasonographic fetal head position prior to induction of labour predict the outcome of delivery?
 • Joepe Kaandorp, Higher rates of secondary caesarean sections and assisted vaginal deliveries per hospital do not improve perinatal outcome.