Workshops

Er waren drie parallelle workshops voor maximaal dertig mensen per sessie. Daarin is  echt ‘gewerkt’ aan het toepasbaar maken van kennis in de VSV of ander samenwerkingsverband. Bij de inschrijvingen kregen multidisciplinaire koppels/groepjes voorrang. De workshops  duurden 1¾ uur en 3 kwartier en zijn twee keer gegeven.

Workshop 1: Ketenzorg voor zwangeren met angst voor de bevalling
Multidisciplinaire samenwerking in Apeldoorn, waar een project binnen het VSV is opgezet om angst in de zwangerschap te onderkennen en dit door middel van haptotherapie en/of psychotherapie aan te pakken. Meer informatie op www.geboortezorgapeldoorn.nl.

 • ’De zwangere met angst voor de bevalling: casuïstiek, door gynaecoloog Marieke Paarlberg
  Download hier de presentatie van Marieke Paarlberg
 • Opsporen van zwangeren met angst voor de bevalling in de eerste lijn; aanpak en leidraad voor ‘ketenzorg voor zwangeren met angst voor de bevalling’, door verloskundige Rebecca van Gils
  Download hier de presentatie van Rebecca van Gils
 • EMDR in de eerste lijn: een mogelijke behandeling voor angst voor de bevalling, door eerstelijns psycholoog Wietske Tieskens
  Download hier de presentatie van Wietske Tieskens
 • Behandeling van angst voor de bevalling met haptotherapie, door haptotherapeut Gert Klabbers
  Download hier de presentatie van Gert Klabbers
 • Hoe wordt ‘ketenzorg voor zwangeren met angst voor de bevalling’ regionaal vorm gegeven?, door Rudie van den Berg, beleidsmedewerker Caransscoop (tevens workshopleider)
  Download hier de presentatie van Rudie van den Berg

Workshop 2: Signaleren van kwetsbare zwangeren
Het is bekend dat psychische problemen van de vrouw in zwangerschap en kraambed een negatieve invloed kunnen hebben op haar functioneren en op de ontwikkeling van het kind. Toch is screening op psychische klachten tijdens de zwangerschap nog geen gemeengoed in de geboortezorg in Nederland.

Deze workshop gaat in op de mogelijkheden voor de opsporing van psychische klachten in de eerste lijn door verloskundigen. En hoe kunnen partners in de geboortezorg samenwerken bij het screenen? De workshop wordt geleid door verloskundig onderzoeker Hennie Wijnen (AVM) en een eerstelijns psycholoog. Hennie heeft in het ‘Veldhoven-project’ kwetsbaarheidprofielen voor zwangeren heeft ontwikkeld.
Download hier de presentatie van Gerdy Snijders
Download hier de workshop signaleren van kwetsbare zwangerenPsychische problemen in de zwangerschap

Workshop 3: Communicatie van risico’s
Communicatie over risico’s: Hoe doe je dat en hoe kun je dat binnen een VSV beter afstemmen?
Presentatie van psycholoog Linda Martin en verloskundige Marijke Hoiting. Linda is docent bij AVAG en doet promotieonderzoek ‘Prenatale counseling voor screening op aangeboren afwijkingen door verloskundigen’. Marijke is docent bij AVAG en trainer.
Download hier de presentatie workshop 3 – communicatie van risico’s